Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Σεβαστή Καρολεμέα, Μάρθα Κελέση, Γεώργιος Βασιλόπουλος


Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 178-188

DOI: 10.5281/zenodo.2552085

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα εγκαύματα αποτελούν μία από τις πιο συχνές και ταυτόχρονα τις πλέον καταστροφικές μορφές τραύματος με τη θνησιμότητα να σχετίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, με λοιμώξεις που αναπτύσσονται σε αυτά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε έτος περισσότερα από 300.000 άτομα πεθαίνουν από εγκαύματα σχετιζόμενα με φωτιά ενώ περίπου 6 εκατομμύριαάτομα αναζητούν ιατρονοσηλευτική βοήθεια λόγω εγκαύματος παγκοσμίως, η πλειοψηφία των οποίων αντιμετωπίζεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των σύγχρονων εξελίξεων στην πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων σε εγκαύματα. Μεθοδολογία: Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη χρήση λέξεων – κλειδιών, άρθρων σχετικών με το θέμα, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus, Google Scholar, Iatrotek). Η αναζήτηση αφορούσε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις δημοσιευμένες στην αγγλική, κυρίως της τελευταίας πενταετίας. Αποτελέσματα: Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων στα εγκαύματα περιλαμβάνει ένα σύνολο θεραπευτικών μεθόδων. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων όπως η χρήση αντιμικροβιακών πεπτιδίων, αντισωμάτων, θεραπευτικώνμικροοργανισμών και φωτοθεραπείας όπως και τα προϊόντα νανοτεχνολογίας, παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων σε εγκαύματα. Επιπροσθέτως, η εμφάνιση στελεχών βακτηρίων με ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, επιβάλλει την αξιοποίηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα σε προϊόντα νανοτεχνολογίας για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενώ τα νανοσωματίδια ενσωματωμένα σε επιθέματα ή υδρογέλες που εφαρμόζονται σε εγκαύματα προλαμβάνουν λοιμώξεις επιταχύνοντας την αποκατάσταση του εγκαύματος. Συμπεράσματα: Οι καινοτόμες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων των εγκαυμάτων αναμένεται έως κάποιο βαθμό να εφαρμοστούν στην κλινική πράξη, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. H αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των λοιμώξεων σε εγκαύματα θα επιταχύνει την θεραπεία και αποκατάστασή τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses