Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Tεύχος 1 Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021

Tεύχος 1 Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021Tεύχος 1 Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΕΥΡΩΠΗ VS ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιάδης Χρήστος, Ουζουνάκης Πέτρος

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 4-10

Εισαγωγή: Ο τρόπος με τον οποίον αποζημιώνονται οι ιατροί και οι λοιποί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα ζήτημα που ενδιαφέρει σημαντικά τις κυβερνήσεις των χωρών. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει τα συστήματα αποζημίωσης των οικογενειακών ιατρών και των γενικών ιατρών σε σύγκριση με την   Ευρώπη και την Ελλάδα. Υλικό & Μέθοδος: Η μεθοδολογία της εργασίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διγώνης Στέφανος, Τασούδης Πασχάλης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 11-18

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως ο εκσυγχρονισμός  των δεξιοτήτων και η επέκταση της δια βίου μάθησης  είναι αποφασιστικής σημασίας  στην οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Η κατάρτιση είναι ένα σύνολο ενεργειών που σχεδιάζονται µε σκοπό την απόκτηση από τον καταρτιζόμενο αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.Σκοπός: Η διερεύνηση των αποτελεσματικών στρατηγικών για

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Τσαλογλίδου Αρετή

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 19-27

Εισαγωγή: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι  πιο συχνά εμφανιζόμενες "εκ γενετής" διαταραχές που επηρεάζουν το ? 0,8% των ζώντων γεννήσεων. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι κληρονομικές, αλλά είναι αποτέλεσμα ατελούς ανάπτυξης και σχηματισμού  του καρδιαγγειακού συστήματος στην εμβρυϊκή ζωή.  Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τις συγγενείς καρδιοπάθειες στα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μπέσικος Παναγιώτης, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης, Αβραμοπούλου Λαμπρινή, Χαρχαρίδου Μαρία

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 28-50

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (Surgical Site Infections – SSIs) και η πρόληψή τους αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με το ECDC οι SSIs αποτελούν την τρίτη πιο συνηθισμένη αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων. Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση είχε ως σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της  αντιμικροβιακής προφύλαξης (ΑΜΠ) στην πρόληψη

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΓΜΑΤΑ ΖΩΩΝ: ΣΥΡΡΑΦΗ Η ΟΧΙ; ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ξυθάλης Δημήτριος

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 51-61

Εισαγωγή:Τα τραύματα από δήγματα θηλαστικών ζώων είναι ένα συχνό και σημαντικό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, με υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας. Οι επιπλοκές των δηγμάτων αφορούν συχνότερα τον τραυματισμό των μαλακών ιστών και την λοίμωξη του τραύματος. Η αντιμετώπιση των δηγμάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραύματος, με την ανάγκη συρραφής του ή μη να αποτελεί αμφιλεγόμενο

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σίμου Ολυμπία, Ορφανού Έλενα, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Τουλιά Γεωργία, Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 62-73

Εισαγωγή: Η Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική (ΔΨ) είναι μια πολύπλευρη υποειδικότητα της ψυχιατρικής, η οποία βρίσκει εφαρμογή στο πλαίσιο της λειτουργίας του γενικού νοσοκομείου. Καθώς έχει εξελιχθεί κατά πολύ τον τελευταίο αιώνα, επιφέροντας σημαντικές  αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο, αντιμετωπίζονται οι ασθένειες και προσφέροντας όπως διαφαίνεται σημαντικά οφέλη στο σύστημα υγείας και στους

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σαμπανιώτη Δήμητρα, Καραθανάση Κωνσταντινιά, Μανωλίτζας Παναγιώτης, Κωσταγιόλας Πέτρος

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 74-83

Εισαγωγή: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για ένα σύστημα υγείας.Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε δομές Π.Φ.Υ του Δήμου Πατρέων.Υλικό και Μέθοδος: Τα αποτελέσματα της έρευνας προήλθαν από ασθενείς οι οποίοι επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας και

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ντελέζος Κωνσταντίνος, Κυριακοπούλου Γεωργία, Καραβασίλη Μαριάννα, Γιαννακάς Αθανάσιος Μάριος, Καραγιάννη Παναγούλα, Γεωργάρας Μιχαήλ, Ροδουσάκη Κωνσταντίνα Ροδάνθη

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 84-100

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας, αντιμετωπίζουν διάφορους επαγγελματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ιονίζουσας ακτινοβολίας, κατά τη διάρκεια ορισμένων εξετάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εκτιμά τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ακτινοβολία, στην υγεία των χειριστών ιατρικών συσκευών και των εργαζομένων στη συλλογή ραδιενεργών αποβλήτων,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Καζαντζάκη Γαρυφαλλιά, Μαντζώρου Μαριάννα, Αδαμακίδου Θεοδούλα

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Σελίδες: 101-112

Εισαγωγή: Η συμμόρφωση των ασθενών με την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή αποτελεί βασικό παράγοντα διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει την αλληλουχία του φαύλου κύκλου της μη-συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή. Μεθοδολογία: H βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar, στην αγγλική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
Σελίδες: Επόμενη »
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses