Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κυριακοπούλου Γεωργία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PIERCING
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή: Η εφαρμογή του piercing θέτει προβληματισμούς, αναφορικά με την υγιεινή που εφαρμόζεται στα διάφορα σημεία του σώματος και την πληροφόρηση των χρηστών για τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία τους. Σκοπός: Η ποσοτική μέτρηση του μικροβιακού φορτίου στα σημεία εφαρμογής του piercing, καθώς και η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων, σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν το piercing, μεταξύ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας, αντιμετωπίζουν διάφορους επαγγελματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ιονίζουσας ακτινοβολίας, κατά τη διάρκεια ορισμένων εξετάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εκτιμά τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ακτινοβολία, στην υγεία των χειριστών ιατρικών συσκευών και των εργαζομένων στη συλλογή ραδιενεργών αποβλήτων,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses