Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ορφανού Έλενα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Η Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική (ΔΨ) είναι μια πολύπλευρη υποειδικότητα της ψυχιατρικής, η οποία βρίσκει εφαρμογή στο πλαίσιο της λειτουργίας του γενικού νοσοκομείου. Καθώς έχει εξελιχθεί κατά πολύ τον τελευταίο αιώνα, επιφέροντας σημαντικές  αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο, αντιμετωπίζονται οι ασθένειες και προσφέροντας όπως διαφαίνεται σημαντικά οφέλη στο σύστημα υγείας και στους

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023
Εισαγωγή: Από την δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει αρκετές κατευθύνσεις στα κράτη της σχετικά με την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση των σημαντικότερων πολιτικών που εφαρμόζονται στη φροντίδα υγείας στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses