Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 1 Ιανουάριος-Μάρτιος 2023

Τεύχος 1 Ιανουάριος-Μάρτιος 2023Τεύχος 1 Ιανουάριος-Μάρτιος 2023

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΆΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Σκούρτη Μαγδαληνή, Τουλιά Γεωργία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 6-18

Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα εμφάνισης της χρόνιας νεφρικής νόσου αυξάνεται ταχέως σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός, που οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης,  στη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού, στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης παραγόντων κινδύνου, στις διατροφικές συνήθειες και στη σωματική αδράνεια. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η εκτίμηση της άνοιας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ορφανού Έλενα, Σίμου Ολυμπία, Σιδηροπούλου Σοφία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 19-31

Εισαγωγή: Από την δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει αρκετές κατευθύνσεις στα κράτη της σχετικά με την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση των σημαντικότερων πολιτικών που εφαρμόζονται στη φροντίδα υγείας στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρουμπή Μαρία, Καυγά Άννα, Αποστολάρα Παρασκευή, Δρακοπούλου Μαριάννα, Μαντούδη Αλεξάνδρα, Καλεμικεράκης Ιωάννης

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 32-51

Εισαγωγή: Οι έφηβοι μετανάστες ξεχωρίζουν ως ομάδα που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο θυματοποίησης ή αποκλεισμού λόγω της εθνοτικής καταγωγής τους ή των θρησκευτικών και πολιτισμικών πεποιθήσεων τους. Τελευταία όλο και περισσότερο παρατηρείται αύξηση του σχολικού εκφοβισμού και των μορφών βίας βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, που εκδηλώνονται στα σχολεία της χώρας μας. Σκοπός: Σκοπός

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ράλλη Μαρία, Τσιρώνη Μαρία, Πανουτσόπουλος ΓεώργιοςΛ., Κολοβός Πέτρος, Αρώνη Αδαμαντία, Ζυγά Σοφία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 52-67

Εισαγωγή: Η αιμοκάθαρση είναι μία μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, ουσιαστική για την επιβίωση των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων της επαρκούς αιμοκάθαρσης και της σημασίας της για την ποιότητα ζωής των ασθενών.Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Χρησιμοποιήθηκε η

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Βανδώρου Αγγελική, Καμπά Ευρυδίκη , Κελέση Μάρθα, Φασόη Γεωργία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 68-79

Εισαγωγή: Τα διαβητικά έλκη των ποδιών είναι η κύρια αιτία μη τραυματικού ακρωτηριασμού των κάτω άκρων και έχουν αναγνωριστεί ως σοβαρό, παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα ποσοστά υποτροπής των ελκών του διαβητικού ποδιού είναι υψηλά. Έτσι, η πρόληψη των διαβητικών ελκών των ποδιών είναι υψίστης σημασίας για τη μείωση των κινδύνων για τον ασθενή και την οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ADHERENCE TO DIET IN CHILDREN AND YOUTH WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Φερεντίνου Ευτυχία, Κουτελέκος Ιωάννης, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Παππά Δέσποινα, Γεωργουσοπούλου Βασιλική, Νταφογιάννη Χρυσούλα

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 80-96

Background: This article reviewed current findings on dietary adherence in children and youth with type 1 diabetes mellitus (T1DM). Purpose: The main objective of this study was to implement a systematic review methodology in order to contribute to the literature on the dietary adherence to the patients with T1DM. Methods: We performed a systematic literature review among articles are published between

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τατσέλου Κωνσταντίνα Β. , Πλακάς Σωτήριος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Κελέση Μάρθα, Φασόη Γεωργία, Σταυροπούλου Αρετή, Καμπά Ευρυδίκη

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 97-111

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα ασθένεια. Πρόκειται για μια εμπειρία που μπορεί να επηρεάσει σε πολλούς τομείς της ζωής τα άτομα της οικογένειας που βρίσκονται κοντά στα πάσχοντα μέλη, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με ποικίλα συναισθήματα και δεδομένα που μεταβάλλονται συνεχώς.Σκοπός της παρούσας ποιοτικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των εμπειριών που βιώνει

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Μπομποτά Κωνσταντίνα, Κουτελέκος Ιωάννης, Δούσης Ευάγγελος, Καλογιάννη Αντωνία, Τουλιά Γεωργία, Παυλάτου Νίκη, Βασιλόπουλος Γεώργιος

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Σελίδες: 112-122

Εισαγωγή: Η αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη ασθενών με επιληψία λαμβάνει σημαντική αναγνώριση σε παγκόσμια κλίμακα και λειτουργεί συμπληρωματικά στην παρακολούθηση και περίθαλψη αυτού του χρόνιου νοσήματος. Σκοπός: της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής στήριξης σε ασθενείς με επιληψία και των συσχετιζόμενων δημογραφικών παραγόντων. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses