Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΆΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Μαγδαληνή Σκούρτη, Γεωργία Τουλιά


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 6-18

DOI: 10.5281/zenodo.10461405

Περίληψη:

Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα εμφάνισης της χρόνιας νεφρικής νόσου αυξάνεται ταχέως σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός, που οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης,  στη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού, στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης παραγόντων κινδύνου, στις διατροφικές συνήθειες και στη σωματική αδράνεια. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η εκτίμηση της άνοιας που εκδηλώνουν οι ασθενείς υποβαλλόμενοι σε αιμοκάθαρση.Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub Med και Google scholar, κυρίως της τελευταίας δεκαετίας χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά: «dementia, hemodialysis, cognitive function».Αποτελέσματα: Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου έχουν 2 έως 7 φορές υψηλότερο επιπολασμό γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Mετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης, ο κίνδυνος άνοιας αυξάνεται γραμμικά με την ηλικία.  Η εγκεφαλοαγγειακή νόσος των μικρών αγγείων είναι η συχνότερη αιτία αγγειακής άνοιας. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι, οι παράγοντες που συσχετίζονταν με την άνοια ασθενών υποβαλλόμενων σε αιμοκάθαρση ήταν οι εξής: υπόταση, αναιμία, χαμηλό σωματικό βάρος, κακή διατροφή, λευκωματουρία, παρουσία φλεγμονής, επίπεδα μαγνησίου, χαμηλός εκτιμώμενος ρυθμός σπερματικής διήθησης (eGFR), ουραιμία, υψηλά επίπεδα κρεατινίνης, λήψη πολλών φαρμάκων, άγχος-κατάθλιψη,  διαταραχές του ύπνου και παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου όπως υπερχοληστερολαιμία, κολπική μαρμαρυγή αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και κάπνισμα.

Συμπεράσματα: Η εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης της άνοιας σε ασθενείς υποβαλλόμενους σε αιμοκάθαρση και των συσχετιζόμενων παραγόντων  είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό εξατομικευμένης παρέμβασης και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας ώστε να μην υποτιμούν την παρουσία άνοιας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses