Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 1 Ιανουάριος - Απρίλιος 2014

Τεύχος 1 Ιανουάριος - Απρίλιος 2014Τεύχος 1 Ιανουάριος - Απρίλιος 2014

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του πόνου. Θέματα φύλου και ταυτότητας στον πόνο

Τσιρτσιρίδου Βασιλική, Βασιλοπούλου Γεωργία

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 3-14

Η καταγραφή του πόνου ξεκινά ταυτόχρονα με την καταγραφή της ιστορίας. Η εμπειρία αυτή θεμελιώνεται σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτοί καθορίζουν την αντίληψη και έκφραση του πόνου, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και την δεκτικότητα στη θεραπεία.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Άγχος και κατάθλιψη καρδιοχειρουργημένων ασθενών

Τουλιά Γεωργία, Κουτσοπούλου Βασιλική

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 15-22

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης καρδιοχειρουργημένων ασθενών. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, πλήθος παραγόντων πυροδοτούν προβλήματα από τη ψυχική σφαίρα, τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται συστηματικά καθώς είναι δυνατόν να επηρεάσουν ακόμα και τη βιολογική πορεία της νόσου. Τα προγράμματα αποκατάστασης συμβάλλουν

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Τhe influence of diabetes on the emergence of emotional disorders: a literature review

Ρεκλείτη Μαρία, Σαρίδη Μαρία

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 23-34

Introduction: People with diabetes mellitus are more likely to have emotional or behavioral problems than others without diabetes. Glycemic regulation aims at the prevention of complications. However, the manner in which people with diabetes take care of their disease varies substantially, and not all nonadherence reflects an underlying psychosocial problem. Aim: The aim of this literature review

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Εξάρτηση από το κάπνισμα και μέθοδοι αντιμετώπισης

Κουτίνου Ελένη, Πατενταλάκης Μιχάλης, Δημητριάδου Μαρία, Παππά Αλεξάνδρα, Ευαγγέλου Ελένη, Κουτελέκος Ιωάννης, Χατζόγλου Χρυσή

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 35-46

Αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνια ή και οριστική διακοπή του καπνίσματος και θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καπνιστές. Τα υψηλότερα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα επιτυγχάνονται με την εξειδικευμένη ψυχολογική παρέμβαση, τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας και τη συμβουλευτική παραίνεση. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετήσει τα δημογραφικά

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Διερεύνηση του προφίλ χρηστών ναρκωτικών

Αλεξοπούλου Νεκταρία, Γεωργιάδη Ελπίδα, Πολυκανδριώτη Μαρία, Κορκοβίλη Μαρία, Μπασέτα Αγγελική, Μάινα Άννα

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 47-61

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση του προφίλ χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αθήνας και των χαρακτηριστικών της χρήσης αυτής (ενέσιμη χρήση και κοινή χρήση σύριγγας). Υλικό και μέθοδος : Η συλλογή των στοιχείων έγινε με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, με προσωπική συνέντευξη 184 χρηστών ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι προσήλθαν στη Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

Ικανοποίηση ασθενών από τη φροντίδα υγείας

Αντεριώτη Παρασκευή, Αντωνίου Γεώργιος

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες: 62-68

H ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα από τις υπηρεσίες υγείας, αποτελεί σημαντικό θέμα στο τομέα της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσδιορίζει την «υγεία» ως μια κατάσταση τέλειας πνευματικής, κοινωνικής και φυσικής ευημερίας. Το να νοιώθει ο ασθενής δυσαρεστημένος και να αισθάνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες του, αποτελεί σημάδι έλλειψης ευημερίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses