Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Σύνδρομο Επαγγελματικής εξουθένωσης

Κωνσταντίνος Καρακώστας


Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφέας:

Σελίδες: 1-2

Περίληψη:

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses