Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2023

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2023Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2023

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Δούκη Σταματίνα, Κουτελέκος Ιωάννης

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 130-139

Εισαγωγή: Η αυτοκτονία αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα για τη ψυχική υγεία και εμφανίζεται στα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων. Η αυτοκτονία είναι η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων παγκοσμίως, παρότι, τα ποσοστά αυτοκτονιών σε παιδιά και εφήβους είναι χαμηλότερα, σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚOΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δούκη Σταματίνα, Κουτελέκος Ιωάννης

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 140-146

Εισαγωγή: Η μουσική ως θεραπευτική παρέμβαση, φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία και να διαμεσολαβείται μέσα από τη σχέση της μουσικής με το σώμα, τη νόηση και το πνεύμα. Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την επίδραση της μουσικής στη σχιζοφρένεια. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID-19 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Μάρης Φώτιος, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Κουτελέκος Ιωάννης

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 147-156

Εισαγωγή: Τα παιδιά και οι έφηβοι ανήκουν στις ομάδες πληθυσμού που επηρεάζονται περισσότερο σε ψυχικό, κοινωνικό και σωματικό επίπεδο, λόγω της έλευσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών.Σκοπός:Η διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων παιδιών και εφήβων της καραντίνας σε περίοδο Covid-19 καθώς και των παραγόντων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ασπρόμουργου Κωνσταντίνα, Αρώνη Αδαμαντία, Ζυγά Σοφία, Τσιρώνη Μαρία, Rojas Hill Andrea Paola

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 157-166

Εισαγωγή: Η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου συνδέεται δυνητικά με σοβαρές ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης της έκθεσης στο νυχτερινό φωτισμό με τον κίνδυνο ανάπτυξης ή την εμφάνιση δυσμενών συνεπειών για την υγεία. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

WHAT IS THE IMPACT OF PRE-OPERATIVE MULTI-DISCI-PLINARY TEAM BRIEFINGS ON EFFICIENCY IN THE OPER-ATING THEATRE?

Niland Angela

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 167-177

Aims/Objectives: The aim of this systematic review was to establish the impact of multi-disciplinary team pre-operative briefings on operating theatre efficiency. Background: The operating room is a stressful, high consequence environment which utilises multi-disciplinary personnel and complex equipment. It is highly comparable to aviation which standardises communication and team work practices.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Ζωγάκη Θεοδώρα, Κωνσταντινίδης Θεοχάρης , Γκοβίνα Ουρανία, Αδαμακίδου Θεοδούλα

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 178-189

Εισαγωγή: Η παροχή φροντίδας στους ασθενείς με καρκίνο είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη για τους νοσηλευτές, λόγω των πολυάριθμων στρεσσογόνων παραγόντων και απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σκοπός: Η διερεύνηση της κόπωσης από τη συμπόνια/δευτερογενούς τραυματικού στρες, της ικανοποίησης από τη συμπόνια και της επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό ογκολογικών νοσοκομείων.Υλικό

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Παπαδοπούλου Λεμονιά, Κηπουργός Γεώργιος, Αλμπάνη Ελένη, Ελεσνίτσαλης Γεώργιος, Σωτηριάδου Χρυσάνθη, Τζεναλής Αναστάσιος

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 190-205

Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές των ΜΕΘ, αποτελούν ζωτικούς πυλώνες της υγείας και η προστασία τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο εμβολιασμός αναδεικνύεται ως η πιο βιώσιμη επιλογή για την καταπολέμηση του ιού και οι νοσηλευτές έχουν αναγνωριστεί ως ομάδα υψηλής προτεραιότητας για τη λήψη του. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της παραγόντων που

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ

Καλογιάννη Αντωνία, Παυλάτου Νίκη, Καπάδοχος Θεόδωρος, Τσούλου Βασιλική, Τσώνη Αικατερίνη, Στάμου Αγγελική, Τουλιά Γεωργία

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Σελίδες: 210-220

Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτελεί σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα υγείας, σε παγκόσμια κλίμακα. Η συχνότητα εμφάνισης της KA αυξάνεται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών θεραπειών που παρατείνουν τη ζωή. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (ΚΑ

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses