Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Λεμονιά Παπαδοπούλου, Γεώργιος Κηπουργός, Ελένη Αλμπάνη, Γεώργιος Ελεσνίτσαλης, Χρυσάνθη Σωτηριάδου, Αναστάσιος Τζεναλής


Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 190-205

DOI: 10.5281/zenodo.11032453

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές των ΜΕΘ, αποτελούν ζωτικούς πυλώνες της υγείας και η προστασία τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο εμβολιασμός αναδεικνύεται ως η πιο βιώσιμη επιλογή για την καταπολέμηση του ιού και οι νοσηλευτές έχουν αναγνωριστεί ως ομάδα υψηλής προτεραιότητας για τη λήψη του. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της παραγόντων που συντέλεσαν στην αποδοχή του εμβολιασμού έναντι της Covid-19 μεταξύ νοσηλευτών που εργάζονται σε ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα.Υλικό και Μέθοδος: Υλοποιήθηκε μια ποσοτική συγχρονική έρευνα με δείγμα 107 νοσηλευτών που εργάζονται σε ΜΕΘ. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολόγιου το οποίο διενεμήθη διαδικτυακά σε εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 28.0.0.0 Αποτελέσματα: Παρόλο που όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εμβολιαστεί, θεωρούν ότι η επικινδυνότητα του ιού συνεχίζει να τους αφορά. Στους παράγοντες εμβολιασμού, συγκαταλέγονται η αύξηση των μολυνθέντων και των αποβιωνόντων, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Λιγότερο επηρεάστηκαν από τον εμβολιασμό συνάδελφων, από τον οικογενειακό και φιλικό περίγυρο και σχεδόν καθόλου από τα θρησκευτικά ιδεώδη. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και παρεμβάσεων ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη των νοσηλευτών και να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses