Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 4 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022

Τεύχος 4 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022Τεύχος 4 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Τσώνη Αικατερίνη, Καπάδοχος Θεόδωρος

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 349-357

Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα ποσοστά εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη καρδιάς σημείωσαν ραγδαία αύξηση κυρίως λόγω των βελτιώσεων στη διάγνωση των καρδιακών παθήσεων και της προόδου στην τεχνολογία. Η τοποθέτηση βηματοδότη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας και άλλων αρρυθμιών, συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σιώμου Βάια

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 358-364

Εισαγωγή: Η υψηλή εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική  επικράτεια και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους καθιστούν επιτακτική την ανάγκη προάσπισης της δημόσιας υγείας και διαμόρφωσης αποτελεσματικών στρατηγικών παροχής  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της προσβασιμότητας των μεταναστών στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Δούκη Σταματίνα, Κουτελέκος Ιωάννης

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 365-371

Εισαγωγή: Το κοινωνικό στίγμα είναι μία ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που στερεί από κάποιον το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το κοινωνικό στίγμα υποδηλώνει την αρνητική σχέση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, στα οποία προσδίδονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η νόσος covid-19, με την

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

Παπαστογιαννίδου Θεοπούλα , Μοτσιόλας Βασίλειος

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 372-378

Εισαγωγή: Όσο η ιατρική εξελίσσεται, γεννώνται ερωτήματα σχετικά με το πόσο ποιοτική πρέπει να είναι η ζωή, προκειμένου να είναι προτιμότερη από την ανυπαρξία. Σκοπός: Η διερεύνηση της βιοηθικής για το ζήτημα της διακοπής κύησης (δυνητικά) ανάπηρων εμβρύων. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με το θέμα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline, PubMed, το σύνδεσμο Ελληνικών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Αρμπούζης Σπυρίδων, Λαζακίδου Αθηνά, Ζυγά Σοφία

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 379-388

Εισαγωγή: Η εκρηκτική τεχνολογική εξέλιξη, η αναγκαία πλέον χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα, καθώς και η παγκοσμιοποίηση, είναι μερικές από τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την κοινωνία και κατ’ επέκταση την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Η ετερογένεια στις τάξεις των προπτυχιακών φοιτητών της νοσηλευτικής κυριαρχεί και με τη σειρά της διαμορφώνει μια πλατφόρμα με διαφορετικές ικανότητες, επιδεξιότητες

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παπαμιχάλη Αναστασία , Μοσχόβη Μαρία , Κουτελέκος Ιωάννης, Δούσης Ευάγγελος

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 389-401

Εισαγωγή: Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά σύμφωνα με την Αμερικάνικη Εταιρία Καρκίνου. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία, είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό αυτών. Από τις πιο γνωστές επιπτώσεις της χημειοθεραπείας στα παιδιά είναι ο πόνος ο οποίος επιδρά αρνητικά στην σωματική και ψυχική υγεία τους και στην εξέλιξη της θεραπείας.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 3C ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ, ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κιμουλιάτη Γεωργία , Μπουραζάνη Μαρία, Καλογιάννη Αντωνία, Δοκουτσίδου Ελένη, Κορκολής Δημήτριος, Βλάχου Ευγενία

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 402-415

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης (Σ.Δ.) τύπου 3c ή παγκρεατογενής, ο οποίος εμφανίζεται μετά από μερική ή ολική παγκρεατεκτομή ή παγκρεατοδωδεκαδακτυλική εκτομή, σε συνδυασμό με τη φύση του παγκρεατικού καρκίνου και τη μετεγχειρητική κατάσταση των ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβάσεις παγκρεατεκτομής, επηρεάζουν εξίσου την ποιότητα ζωής των πασχόντων.Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Μεταξούλη Κωνσταντίνα, Τσίου Χρυσούλα, Δοκουτσίδου Ελένη, Μάργαρη Νικολέττα

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Σελίδες: 416-426

Η πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Αποτελεί μια  από τις πιο διαδεδομένες νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων παγκοσμίως.  Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση της διατροφικής κατάστασης και της λειτουργικής ανικανότητας ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση.Υλικό

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses