Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αναστασία Παπαμιχάλη, Μαρία Μοσχόβη, Ιωάννης Κουτελέκος, Ευάγγελος Δούσης


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 389-401

DOI: 10.5281/zenodo.8069394

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά σύμφωνα με την Αμερικάνικη Εταιρία Καρκίνου. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία, είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό αυτών. Από τις πιο γνωστές επιπτώσεις της χημειοθεραπείας στα παιδιά είναι ο πόνος ο οποίος επιδρά αρνητικά στην σωματική και ψυχική υγεία τους και στην εξέλιξη της θεραπείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής παρεμβάσεων για τη διαχείριση του πόνου στα παιδιά με καρκίνο υπό θεραπεία. Μεθοδολογία: Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε με αναζήτηση άρθρων σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Medline (PubMed), Scopus & Cochrane Library) για το χρονικό διάστημα 2003-2022. Τα κριτήρια εισαγωγής ενός άρθρου στη μελέτη ήταν: να είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, να είναι απολύτως σχετικό με το θέμα, το δείγμα του να αφορά παιδιά ή εφήβους ή νεαρούς ενήλικες με καρκίνο υπό θεραπεία, να είναι δημοσιευμένο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, να αφορά ποσοτική μελέτη. Μετά από συστηματική και κριτική αξιολόγηση των άρθρων συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 8 άρθρα. Αποτελέσματα: Οι μελέτες έδειξαν ότι οι χρήση ψηφιακών εφαρμογών για τη διαχείριση του πόνου, το μασάζ στα πόδια, η γνωστική (εκπαιδευτική) παρέμβαση, η χρήση καθημερινού ημερολογίου, η ζωγραφική και η συζήτηση και το Ρέϊκι, μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση του καρκινικού πόνου στα παιδιά. Συμπεράσματα: Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες με πιο ισχυρά ερευνητικά σχέδια, για τη διερεύνηση των παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση του πόνου των παιδιών με καρκίνο. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης για το σχεδιασμό ποιοτικότερης φροντίδας υγείας στα παιδιά με καρκίνο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses