Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μοσχόβη Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Εισαγωγή: Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά σύμφωνα με την Αμερικάνικη Εταιρία Καρκίνου. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία, είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό αυτών. Από τις πιο γνωστές επιπτώσεις της χημειοθεραπείας στα παιδιά είναι ο πόνος ο οποίος επιδρά αρνητικά στην σωματική και ψυχική υγεία τους και στην εξέλιξη της θεραπείας.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses