Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016 online first

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016 online firstΤεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016 online first

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

PEDIATRIC TRAUMATIC BRAIN INJURY

Κοκολάκης Μιχαήλ, Κουτελέκος Ιωάννης

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 130-153

Traumatic brain injury is a major cause of serious harm­­ and death in children under the age of 15. The injury affects not only the patient, but also impacts heavily on close relatives. Caring for victims with traumatic brain injury is perhaps the most difficult of many professional challenges for nursing staff, requiring both technical and skills and sensitivity to the needs of the relatives.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μπανούση Αγγελική

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 154-165

Εισαγωγή: Είναι αποδεκτό ότι παρά τις ιδιαιτερότητες, που έχει η αγορά της παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν παύει να είναι αγορά και να διέπεται από τους γενικούς κανόνες της αγοράς. Ακρογωνιαίοι εξ αυτών, είναι η ποιοτική διασφάλιση, διαμέσου της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, σε συνδυασμό με την ορθολογική κατανομή των πόρων, και τον ρόλο που διαδραματίζει η τεκμηριωμένη πρακτική, καθώς η συμβολή

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CROHN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Λέρα Μαρία, Ταχτσόγλου Κυριακή

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 166-174

Εισαγωγή: Η νόσος του Crohn ανήκει σε μια ομάδα παθήσεων γνωστή ως ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου (ΙΦΝΕ).  Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκοπικής μελέτης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο του Crohn σε παιδιατρικούς ασθενείς. Μεθοδολογία : Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Μπιτσώρη Ζωή, Μπαλάσκα Δήμητρα, Δημογέροντας Γεώργιος, Μποζαγρέγος Ηλίας

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Σελίδες: 175-187

Με το πέρασμα των αιώνων η Ιατρική και ο ευρύτερος τομέας της Υγείας εξελίχθηκαν, έγιναν σημαντικές εφευρέσεις και ανακαλύψεις αλλά ποτέ δεν έπαψε ο τομέας της Υγείας να είναι επίκαιρος. Κάθε φορά που γινόταν εφικτή η θεραπεία κάποιας ασθένειας, μια άλλη ασθένεια εμφανιζόταν για να ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα. Η απαίτηση, λοιπόν, της εποχής μας εστιάζεται κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Κατσάρας Γεώργιος, Κουρλαμπά Γεωργία

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 188-218

Εισαγωγή: Τα επεισόδια βίας κι επιθετικότητας στα σχολεία είναι ένα κοινό κι αυξανόμενο σε συχνότητα φαινόμενο. Η έρευνα έχει δείξει ότι η εμπλοκή με τον σχολικό εκφοβισμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου όσον αφορά στον αυτοκτονικό ιδεασμό και τις απόπειρες αυτοκτονίας. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το σχολικό και το διαδικτυακό εκφοβισμό και την αυτοκτονικότητα σε παιδιά

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Σκλάβου Ευαγγελία, Τζουβαδάκη Ιωάννης

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 219-248

Εισαγωγή Η επίδραση της θέας είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεραπευτική διαδικασία, το ευ ζειν και το κόστος νοσηλείας. Η άνετη πρόσβαση στη θέα έχει συνδεθεί με συχνότερη ικανοποίηση, εν γένει άνεση και διεύρυνση των περιθωρίων ανοχής σε δυσφορίας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της θέας στην αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος των θαλάμων νοσηλείας. Υλικό – Μέθοδος

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Λυριτζή Μαρία, Γκοβίνα Ουρανία, Νέστωρ Αθανασία, Πολυκανδριώτη Μαρία

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Σελίδες: 249-267

0 0 1 274 1562 TEI 13 3 1833 14.0 Normal 0 false false false EL JA X-NONE

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses