Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Γκοβίνα Ουρανία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 5 αποτελέσματα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ
Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016
0 0 1 274 1562 TEI 13 3 1833 14.0 Normal 0 false false false EL JA X-NONE

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
Εισαγωγή: Η παροχή φροντίδας στους ασθενείς με καρκίνο είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη για τους νοσηλευτές, λόγω των πολυάριθμων στρεσσογόνων παραγόντων και απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σκοπός: Η διερεύνηση της κόπωσης από τη συμπόνια/δευτερογενούς τραυματικού στρες, της ικανοποίησης από τη συμπόνια και της επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό ογκολογικών νοσοκομείων.Υλικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Το επάγγελμα της νοσηλευτικής είναι σωματικά και συναισθηματικά απαιτητικό και μπορεί συχνά να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση (burnout), ιδιαίτερα στους ογκολογικούς νοσηλευτές και να επιδράσει στην ποιότητα της φροντίδας.  Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και των συμπεριφορών φροντίδας των ογκολογικών νοσηλευτών. Υλικό - Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε  συγχρονική μελέτη σε δείγμα

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή:Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια σοβαρή κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, εάν αφεθεί χωρίς την κατάλληλη θεραπεία. Είναι γνωστό, ότι και οι δύο τύποι διαβήτη, όταν δεν ελέγχονται επαρκώς, σχετίζονται με διάφορες επιπλοκές και κακή ποιότητα ζωής. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, η θεραπευτική αντιμετώπιση κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται με χορήγηση ινσουλίνης. Τα διάφορα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή: Το κίνητρο αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη πρόβλεψης της δέσμευσης απέναντι στην άσκηση, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να αναζητούνται οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στη συμμετοχή του σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας.Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικοδημογραφικών και ψυχολογικών παραμέτρων που παρακινούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε προγράμματα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses