Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Δημήτριος Χριστόπουλος, Μάρθα Κελέση, Ουρανία Γκοβίνα, Αφροδίτη Ζαρταλούδη


Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 194-212

DOI: 10.5281/zenodo.5842198

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το κίνητρο αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη πρόβλεψης της δέσμευσης απέναντι στην άσκηση, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να αναζητούνται οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στη συμμετοχή του σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας.Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικοδημογραφικών και ψυχολογικών παραμέτρων που παρακινούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης και αθλητικές δραστηριότητες.Υλικό και μέθοδος: Σε 245 ενήλικες ασκούμενους σε χώρους άθλησης όπως γυμναστήρια, γήπεδα ποδοσφαίρου, στίβου, καλαθοσφαίρισης χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής πληροφοριών για κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, πιθανά προηγούμενα προβλήματα με σωματικό βάρος, τύπο άσκησης, συχνότητα και κύριο λόγο συμμετοχής στην άσκηση, καθώς και σωματομετρικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.Αποτελέσματα: Το 28,2% του δείγματος ασκούνταν στο γυμναστήριο, το 20,4% έπαιζε ποδόσφαιρο, το 24,1% μπάσκετ και το 27,3% έκανε στίβο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 46,1% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι γυμνάζονταν για ευχαρίστηση. Το 20,8% ασκούνταν για πρωταθλητισμό, το 18,4% για λόγους υγείας, το 7,8% για να χάσει βάρος και το 6,9% για βελτίωση της εμφάνισης. Τα άτομα που ασκούνταν σε γυμναστήριο γυμνάζονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό για να χάσουν βάρος και για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους σε σχέση με τα άτομα που έπαιζαν ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή έκαναν στίβο (p<0,001). Οι άνδρες ασκούνταν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες για πρωταθλητισμό, ενώ οι γυναίκες ασκούνταν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες για βελτίωση της εμφάνισης και για λόγους υγείας (p=0,05).Συμπεράσματα: Η κατανόηση των παραγόντων που ωθούν τους ασκούμενους σε σωματική δραστηριότητα βοηθά τις διοικήσεις των αθλητικών χώρων να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τους επαγγελματίες υγείας να σχεδιάσουν προγράμματα συμβουλευτικής παρέμβασης στους ενήλικες.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses