Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2020

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2020Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2020

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ANXIETY IN DIABETIC FOOT ULCER PATIENTS

Ρούσσος Σπυρίδων, Μπομποτά Κωνσταντίνα

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 61-68

Introduction : Diabetic foot ulcers (DFUs) is the most common complication of diabetes mellitus (DM) with life time risk up to 25% of cases. DFUs are associated with increased mortality, high risk of amputation, recurrence of ulceration, poor quality of life and elevated levels of anxiety.  The aim of this study was to review factors associated with anxiety among patients with DFUs. Material and

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΟΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μαγγίτα Ανδριάνα, Μακρή Αλεξάνδρα

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 70-75

Εισαγωγή: Τα αναδυόμενα και νεοαναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν σημαντική επιβάρυνση  για τις παγκόσμιες οικονομίες και τη δημόσια υγεία. Η εμφάνισή τους πιστεύεται ότι καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς και οικολογικούς παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων, που παραμένουν ακόμα κρίσιμα για την

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ευθυμίου Φανή, Φασόη Γεωργία

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Σελίδες: 76-83

Εισαγωγή: Τα εγκαύματα αποτελούν την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε παιδιά βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς κατατάσσονται στην 3η θέση μεταξύ των θανάτων. Σκοπός: Η διερεύνηση της διατροφικής υποστήριξης σε παιδιά με σοβαρά εγκαύματα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση ανασκοπικών μελετών από τη διεθνή ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed για το χρονικό

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Μπονίκου Μαρία, Κοτανίδου Αναστασία, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Τουλιά Γεωργία, Μιχοπάνου Νεκταρία, Καλογιάννη Αντωνία

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Σελίδες: 84-101

Εισαγωγή: Η αιμορραγία από το μεσοθωράκιο αποτελεί συχνή επιπλοκή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις καρδιάς που όμως επηρεάζει δυσμενώς τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.Σκοπός: ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικής αιμορραγίας (ΜΑ) σε ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση καρδιάς. Υλικό και Μέθοδος : Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν  ασθενείς

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΠΑΡΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΑΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Χατζόγλου Αθανασία, Δαλαγεώργου Χριστίνα, Φουστέρη Νατάσσα, Κουτελέκος Ιωάννης, Δέδες Βασίλειος, Ευαγγέλου Ελένη, Δούσης Ευάγγελος

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Σελίδες: 102-117

Εισαγωγή: Η εισαγωγή παιδιού στο νοσοκομείο πυροδοτεί πλήθος προβλημάτων στην καθημερινή ζωή των γονέων, όπως αβεβαιότητα για την υγεία του παιδιού, ανησυχία λόγω των συνθηκών νοσηλείας ή άλλων προβλημάτων πρακτικής και οικονομικής φύσης τα οποία προκαλούν συναισθηματικές επιπτώσεις, όπως άγχος. Σκοπός:  Η διερεύνηση των επιπέδων του παροδικού και μόνιμου άγχους που βιώνουν οι γονείς νοσηλευόμενων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Μουδάτσου Μαρία, Βουγιούκα Παναγιώτα, Καραγιάννη–Χατζίσκου Ελένη, Κουκούλη Σοφία, Σταυροπούλου Αρετή

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 117-125

Ο σχεδιασμός της προτεινομένης μελέτης αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια συσχέτισης του κοινωνικού κεφαλαίου και των διαστάσεών του με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε φοιτήτριες Πανεπιστημιακών Τμημάτων  Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Σκοπός: Να διερευνηθεί η γνώση και η κατάλληλη χρήση των προληπτικών εξετάσεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (τεστ Παπανικολάου) σε φοιτήτριες

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses