Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Φανή Ευθυμίου, Γεωργία Φασόη


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 76-83

DOI: 10.5281/zenodo.4011207

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα εγκαύματα αποτελούν την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε παιδιά βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς κατατάσσονται στην 3η θέση μεταξύ των θανάτων. Σκοπός: Η διερεύνηση της διατροφικής υποστήριξης σε παιδιά με σοβαρά εγκαύματα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση ανασκοπικών μελετών από τη διεθνή ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed για το χρονικό διάστημα 2014-2019 στην αγγλική γλώσσα.  Αποτελέσματα: Παιδιατρικοί ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα οι οποίοι νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πιθανότατα να παρουσιάσουν κακή θρέψη, η οποία επιδρά αρνητικά στις βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Πρωταρχικός στόχος της αντιμετώπισης του εγκαυματία ασθενή είναι η διατροφική του αξιολόγηση η οποία στοχεύει στην πρόγνωση της εγκαυματικής νόσου και την παρακολούθηση της εξέλιξής της μέσω της διατροφής. Στους παιδιατρικούς ασθενείς τα σοβαρά εγκαύματα οδηγούν σε μεταβολικές διαταραχές τα οποία σε συνδυασμό με την κακή θρέψη αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων  αλλοιώνουν την λειτουργία των κυττάρων και μειώνουν σημαντικά το ρυθμό επούλωσης των τραυμάτων. H έγκαιρη διατροφική υποστήριξη μειώνει την συχνότητα εμφάνισης παραλυτικού ειλεού και μετριάζει την υπερμεταβολική απόκριση, βελτιώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και προάγει την ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων. Συμπεράσματα:  Η διατροφική υποστήριξη του παιδιατρικού εγκαυματία ασθενή παίζει καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της πορείας της εγκαυματικής νόσου και προάγει την ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses