Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Μάϊος-Αύγουστος 2018

Τεύχος 2 Μάϊος-Αύγουστος 2018Τεύχος 2 Μάϊος-Αύγουστος 2018

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Βιδάλη Πηνελόπη, Μπιτσώρη Ζωή

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Σελίδες: 81-88

Η αύξηση της δημογραφικής γήρανσης παγκοσμίως αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτικά προβλήματα σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη, επιβάλλοντας την προσαρμογή των κοινωνικών συστημάτων  στις δημογραφικές μεταβολές.  Σκοπός: της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις  της δημογραφικής γήρανσης, την αναγκαιότητα στήριξης

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Aνδριοπούλου Μαρία, Μπέλλου Παρασκευή, Δαλαμάγκα Δήμητρα

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 89-105

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας υγείας αποδείχθηκε πολύ σημαντικός. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη της σημαντικότητας του διευρυμένου ρόλου των νοσηλευτών. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάμβανε την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ( Google Scholar , Science direct , EBSCO κτλ) που αφορούσαν

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δούσης Ευάγγελος, Ευαγγέλου Ελένη

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 106-118

Εισαγωγή: Η διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά αποτελεί σημαντικό μέρος της νοσηλευτικής πρακτικής και είναι μεγάλη πρόκληση για τα νοσηλευόμενα παιδιά, την οικογένεια και τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα τους νοσηλευτές. Τα παιδιά εξακολουθούν να βιώνουν σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους νοσηλευτές με σοβαρές επιδράσεις

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Γιαννόπουλος Γεώργιος, Κελέση Μάρθα, Βασιλόπουλος Γεώργιος

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Σελίδες: 119-132

Εισαγωγή:  Τα έλκη των κάτω άκρων αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη που σχετίζεται με αρνητικές ψυχοκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου. Η εκπαίδευση των ασθενών, είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των διαβητικών ελκών.  Σκοπός:  της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της εκπαίδευσης

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

AN INVESTIGATION OF DEPRESSION IN GREEK THALASSAEMIC TEENAGERS

Κουτελέκος Ιωάννης, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Βασάλος Κωνσταντίνος, Δούσης Ευάγγελος, Πολυκανδριώτη Μαρία, Βασσάλου Ευδοκία, Χαλάσιος Νικόλαος

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 133-144

Objective: To explore characteristics of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, associated with the possibility of developing depression. Material and methods: Study sample consisted of 74 thalassaemic teenagers. Data collection was conducted using the "Children Depression Inventory” (CDI) and a questionnaire on teenage thalassaemic patients’ characteristics (socio-demographic;

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

PATIENTS' PERCEPTIONS ABOUT LIVING WITH PERMANENT CARDIAC PACEMAKERS

Tsami Athanasia, Zougkou Theoni, Mamoureli Aggeliki, Staikoglou Stauroula, Papadopoulou Aggeliki

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Σελίδες: 145-151

Nurses play an increasingly prominent role in cardiac pacing during both the inpatient and the outpatient phases of care and they may foster positive attitude to this implanted device. Aim: of this research was to explore perceptions of patients living with a permanent cardiac pacemaker dual-chamber (PMs-DDD) aged over 60 years. Material and Methods: The sample of the study consisted

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses