Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Βασσάλου Ευδοκία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

AN INVESTIGATION OF DEPRESSION IN GREEK THALASSAEMIC TEENAGERS
Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018
Objective: To explore characteristics of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, associated with the possibility of developing depression. Material and methods: Study sample consisted of 74 thalassaemic teenagers. Data collection was conducted using the "Children Depression Inventory” (CDI) and a questionnaire on teenage thalassaemic patients’ characteristics (socio-demographic;

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses