Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

AN INVESTIGATION OF DEPRESSION IN GREEK THALASSAEMIC TEENAGERS

Ιωάννης Κουτελέκος, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Κωνσταντίνος Βασάλος, Ευάγγελος Δούσης, Μαρία Πολυκανδριώτη, Ευδοκία Βασσάλου, Νικόλαος Χαλάσιος


Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 133-144

DOI: 10.5281/zenodo.2332762

Περίληψη:

Objective: To explore characteristics of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, associated with the possibility of developing depression. Material and methods: Study sample consisted of 74 thalassaemic teenagers. Data collection was conducted using the "Children Depression Inventory” (CDI) and a questionnaire on teenage thalassaemic patients’ characteristics (socio-demographic; health condition) Results:In study thalassaemic teenagers, CDI Cronbach’s alpha was found to be 0.82. Most (65/74; 87%) had an average CDI score of 8. The vast majority (68/74) of study’s thalassaemic teenagers reported no body image changing. School absenteeism had a remarkable impact of 12% (sr2=0.12) on emotional mood of teenage thalassaemics. Relation of thalassaemic teenagers with their treating doctors and their mother’s workload interpreted 7% (sr2=0.07) and 7% (sr2=0.07) of CDI score, respectively. Conclusions:CDI proved to be reliable in Greek thalassaemic teenagers; and used for the first time to investigate their risk of developing depression. Only minimal depression was experienced by most teenage thalassaemics. Ranked in the order of importance, frequent school absenteeism, followed by poor relation with treating doctors as well as their working mother (caregiver) limited time for their care due to high workload, may deteriorate their emotional mood. It would be useful to plan actions to further reduce the small risk of developing depression as part of their healthy life.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses