Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: teenagers

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

AN INVESTIGATION OF DEPRESSION IN GREEK THALASSAEMIC TEENAGERS
Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018
Objective: To explore characteristics of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, associated with the possibility of developing depression. Material and methods: Study sample consisted of 74 thalassaemic teenagers. Data collection was conducted using the "Children Depression Inventory” (CDI) and a questionnaire on teenage thalassaemic patients’ characteristics (socio-demographic;

EXPECTATIONS FOR LIFE AMONG GREEK TEENAGE THALASSAEMICS
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Objective: To investigate expectations for life of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, in association with their characteristics. Material and methods: A total of 74 thalassaemic teenagers participated in the study. Data collection was conducted using the ”Multidimensional Expectations Questionnaire for Thalassaemia Major Patients” version for thalassaemic children and

THALASSAEMIC TEENAGERS’ AND YOUNG ADULTS’ OUTLOOK ON LIFE
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses