Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

EXPECTATIONS FOR LIFE AMONG GREEK TEENAGE THALASSAEMICS

Ιωάννης Κουτελέκος, Κωνσταντίνος Βασάλος, Μαρία Πολυκανδριώτη, Αλέξανδρος Μάκης, Αντιγόνη Σαραντάκη, Ελένη Κυρίτση, Νικόλαος Χαλιάσος


Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 50-62

DOI: 10.5281/zenodo.1401472

Περίληψη:

Objective: To investigate expectations for life of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, in association with their characteristics. Material and methods: A total of 74 thalassaemic teenagers participated in the study. Data collection was conducted using the ”Multidimensional Expectations Questionnaire for Thalassaemia Major Patients” version for thalassaemic children and a questionnaire on teenage thalassaemic patients’ characteristics (socio-demographic; health condition management). Descriptive and multiple regression analysis were performed; semi-partial coefficient-squared (sr2) was used to explore the importance of possible contributors to thalassaemic teenagers’ life expectations. Results: Thalassaemic teenagers had high overall expectation score (3.10) and family-creating/everyday-life expectation score (3.15) positively correlated with better knowledge of advanced therapies (sr2=0.12; sr2=0.15, respectively). Likewise, their friend-networking expectation was high (sr2=0.07) interpreted by oral chelation administration (sr2=0.07). Their professional-perspective expectation average score was 2.68; it was positively correlated (sr2=0.10) with their close relations with caring nursing staff. Conclusions: Greek teenage thalassaemics had great expectations for their life and they anticipated to have a network of friends as they can participate in social gatherings due to the freedom of movement offered them by oral chelation. Their good knowledge on advanced therapies helped them to project their desire for family and everyday life to the future, while their close proximity to nurses helped them to decide their career they may pursue in the future.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses