Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Ioύλιος - Σεπτέμβριος 2019

Τεύχος 3 Ioύλιος - Σεπτέμβριος 2019Τεύχος 3 Ioύλιος - Σεπτέμβριος 2019

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κουτελέκος Ιωάννης

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Σελίδες: 153-156

Τα παιδιά θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν ένα ανεπιθύμητο συμβάν κατά την χορήγηση κάποιου φαρμάκου.  Ο πιο σύνηθες ορισμός του σφάλματος που αφορά τα φάρμακα δίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Συντονισμού για την Αναφορά Σφαλμάτων και Πρόληψης στην Φαρμακευτική Αγωγή των ΗΠΑ (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention), όπου αναφέρει ότι είναι: 

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΙΛΟΧΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Παπακωνσταντίνου Ελένη, Φασόη Γεωργία

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Σελίδες: 157-169

Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί για την κάθε γυναίκα την πιο σημαντική στιγμή στη ζωή της. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις τα συναισθήματα χαράς που θα έπρεπε να βιώνει υπό κανονικές συνθήκες, παραγκωνίζονται από άλλα αρνητικά συναισθήματα, όπως για παράδειγμα έλλειψη διάθεσης, αρνητικές σκέψεις και ευερεθιστότητα. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επιλόχειο κατάθλιψη, μία ασθένεια

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ουζούνη Αποστολίνα, Λαβδανίτη Μαρία

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Σελίδες: 170-179

Εισαγωγή: Η ζωή με λεμφοίδημα είναι γεμάτη προκλήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των ατόμων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις του δευτερογενές λεμφοιδήματος στην σεξουαλική δραστηριότητα, τις ψυχολογικές διαταραχές, τον πόνο, την εικόνα σώματος και την ψυχολογική υποστήριξη.  Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 181-192

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τα συμπτώματα, τη συννοσηρότητα, τα διαγνωστικά προβλημάτα, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, την επιδημιολογία, την πορεία και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Αποθησαύρισης. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Δούσης Ευάγγελος, Φωταράκη ΖωήΜαρία

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 203-215

Ο πόνος στα παιδιά με καρκίνο αποτελεί υποκειμενική αίσθηση και συχνό σύμπτωμα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές. Η εκτίμηση του πόνου μπορεί να γίνει με εργαλεία εκτίμησης (κλίμακες). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της εκτίμησης του πόνου σε παιδιά με καρκίνο με την εφαρμογή εργαλείων μέτρησης. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μελέτη ανασκόπησης. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

Γουρουντή Κλεάνθη, Ζησιμάτου Μαρία

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 193-202

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και κυρίως η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα είναι καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την γυναικεία γονιμότητα και την πορεία της κύησης. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την επίδραση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου στην γονιμότητα και στην πορεία της κύησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses