Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ουζούνη Αποστολίνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019
Εισαγωγή: Η ζωή με λεμφοίδημα είναι γεμάτη προκλήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των ατόμων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις του δευτερογενές λεμφοιδήματος στην σεξουαλική δραστηριότητα, τις ψυχολογικές διαταραχές, τον πόνο, την εικόνα σώματος και την ψυχολογική υποστήριξη.  Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses