Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αποστολίνα Ουζούνη, Μαρία Λαβδανίτη


Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 170-179

DOI: 10.5281/zenodo.3631114

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ζωή με λεμφοίδημα είναι γεμάτη προκλήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των ατόμων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις του δευτερογενές λεμφοιδήματος στην σεξουαλική δραστηριότητα, τις ψυχολογικές διαταραχές, τον πόνο, την εικόνα σώματος και την ψυχολογική υποστήριξη.  Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων και ερευνητικών μελετών στις βιβλιογραφικές βάσεις ‘Pubmed’ και ‘Cinahl’, όπως επίσης και το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Αναζητήθηκαν άρθρα από το 2000-2019 και χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω λέξεις κλειδιά: λεμφοίδημα, σεξουαλικότητα, ψυχολογικές διαταραχές, κατάθλιψη, πόνος, εικόνα σώματος και ψυχολογική υποστήριξη. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες με λεμφοίδημα παρουσίασαν μειωμένη σεξουαλική επιθυμία αλλά και σεξουαλικότητα. Εμφάνισαν έντονο αίσθημα πόνου και προβλήματα στην ψυχολογία όπως κατάθλιψη, ντροπή, άγχος και αμηχανία. Ένιωθαν ανασφάλεια για την εικόνα σώματός τους και δεν έλαβαν αρκετή ψυχολογική υποστήριξη αλλά ούτε οι ίδιες δεν είχαν την επιθυμία συζήτησης με την επιστημονική ομάδα παρακολούθησής τους.  Συμπεράσματα: Το λεμφοίδημα είναι ένα πολυσύνθετο νόσημα και μπορεί να επιφέρει διαταραχές γύρω από την εικόνα σώματος, την ψυχολογία και την σεξουαλικότητα των γυναικών που το βιώνουν. Η πρόληψη και η ενημέρωση από εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses