Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2019

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2019Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2019

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 88-92

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η συμβολή της οικογένειας στη νοσηλεία και ανάρρωση των νοσηλευόμενων παιδιών είναι σημαντική, καθώς ως γνωστό οι γονείς αποτελούν την κύρια πηγή συναισθηματικής και ψυχολογικής στήριξης για αυτά.1,2 Είναι γεγονός ότι οι οικογένειες καθώς και οι επαγγελματίες υγείας έχουν συχνά διαφορετικές προσδοκίες για το πώς μπορούν να βοηθηθούν καλύτερα οι οικογένειες.3 Για αυτό

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ

Τσούλου Βασιλική, Καραμολέγκου Ειρήνη

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Σελίδες: 93-102

Οι τραυματικοί ακρωτηριασμοί άκρου/ων αποτελούν αιφνίδιο ψυχοπιεστικό γεγονός στη ζωή των ατόμων καθώς επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες ατόμων ύστερα από τραυματικό ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ANXIETY AND DEPRESSION IN IMPLANTED CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD)

Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Παππά Αναστασία

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 103-110

During recent decades, implanted cardioverter defibrillator (ICD) has turn out to be the most effective therapy availa-ble to prevent sudden cardiac death while implantation rates are increasing, worldwide. Eligible patients are catego-rized in those who have already resuscitated from sudden cardiac death (secondary prevention) and those are at in-creased risk due to the severity of their cardiac

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

CHRONIC KIDNEY DISEASE AND HEMODIALYSIS: EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PSYCHOLOGICAL DISORDERS

Γερογιάννη Γεωργία, Μπαμπάτσικου Φωτούλα

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 111-117

Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive decline in kidney function which is usually asymptomatic until the de-velopment of End Stage Renal Disease (ESRD). Haemodialysis is the most common treatment method for ESRD. How-ever, patients on hemodialysis have a variety of psychological disorders due to complications and restrictions of the treatment. Aim: of the present study was to review the literature

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Παπαγιαννάκη Δέσποινα, Ζούζουλα Ελένη, Λάπα Τατιάνα, Λέντζα Μαρίνα, Βαρκαράκης Γεώργιος, Σκούρα Παναγιώτα, Κατσαρού Βασιλική

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 118-131

Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψης συμβάλει σημαντικά στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ικανοποίησης των νοσηλευομένων ασθενών από τις υπηρεσίες φροντίδας που παρείχε το νοσοκομείο της Θήρας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 νοσηλευόμενοι ασθενείς. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Υφαντή ΑμαλίαΤαξιάρχη, Αργυρόπουλος Θεόδωρος, Ευαγγέλου Ελένη, Ζάβρας Νικόλαος

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Σελίδες: 132-149

Εισαγωγή: Η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης είναι το συχνότερο αίτιο οξείας κοιλίας. Είναι επείγουσα χειρουργική νόσος με σημαντική νοσηρότητα,  η οποία αυξάνει όταν η διάγνωση της νόσου καθυστερεί.  Σκοπός: της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της εμφάνισης των συμπτωμάτων της οξείας σκωληκοειδίτιδας (Ο.Σ). και της διάρκειας νοσηλείας σε παιδιατρικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος:

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses