Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Δέσποινα Παπαγιαννάκη, Ελένη Ζούζουλα, Τατιάνα Λάπα, Μαρίνα Λέντζα, Γεώργιος Βαρκαράκης, Παναγιώτα Σκούρα, Βασιλική Κατσαρού


Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 118-131

DOI: 10.5281/zenodo.3491949

Περίληψη:

Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψης συμβάλει σημαντικά στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ικανοποίησης των νοσηλευομένων ασθενών από τις υπηρεσίες φροντίδας που παρείχε το νοσοκομείο της Θήρας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 νοσηλευόμενοι ασθενείς. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο διερευνά την ικανοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών. Αποτελέσματα: Από τους 100 συμμετέχοντες, το 51.5% ήταν άνδρες. Αναφορικά με την παρεχόμενη φροντίδα από τους νοσηλευτές, το 95.9% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε ευγενική αντιμετώπιση, το 89.8% δήλωσε ότι τους άκουσαν με προσοχή και το 78.8% ότι έλαβαν εξηγήσεις με κατανοητό τρόπο. Το 85.8% των συμμετεχόντων δήλωσαν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα του δωματίου και του λουτρού και το 70.8% ανέφερε ότι είχε βοήθεια μετακίνησης προς το λουτρό. Επίσης, το 88.9% δήλωσε ότι, το προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε προσπάθειες για την αντιμετώπιση του πόνου. Σχετικά με την καθοδήγηση των ασθενών κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, το 65.8% του δείγματος ανέφερε ότι συζήτησε με το προσωπικό για τυχόν βοήθεια που θα είχε ανάγκη μετά την έξοδο ενώ το 70.6% ότι, έλαβε γραπτές πληροφορίες. Τέλος, το 82.1% των συμμετεχόντων θα σύστηνε το νοσοκομείο σε φίλους και συγγενείς. Συμπεράσματα: Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών θα πρέπει να ενθαρρύνεται στην καθημερινή κλινική πρακτική με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses