Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 1 Ιανουάριος-Απρίλιος 2012

Τεύχος 1 Ιανουάριος-Απρίλιος 2012

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

Μία ματιά στην περιεγχειρητική νοσηλευτική

Κουτελέκος Ιωάννης

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Σελίδες: 1-2

H Περιεγχειρητική Νοσηλευτική αποτελεί  ειδικότητα της Νοσηλευτικής με πολλές υποειδικότητες και εστιάζεται σε ασθενείς που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης ή σε άλλης επεμβατικής διαδικασίας. 1,2 Οι Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές εργάζονται στενά με τους χειρουργούς, αναισθησιολόγους,  τεχνολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας . προεγχειρητική, διεγχειρητική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Οι δαπάνες υγείας στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία

Ρεκλείτη Μαρία, Τανανάκη Μαρία, Κυλούδης Παναγιώτης

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Σελίδες: 3-14

Εισαγωγή: Είναι γεγονός ότι οι δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς την τελευταία δεκαετία και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την αύξηση ως αδικαιολόγητη και επιζήμια τόσο για την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, όσο και για τα οικονομικά συστήματα. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του τρόπου χρηματοδότησης του υγειονομικού συστήματος της Ελλάδας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

H ανάγκη της πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών

Στεφανίδου Σπυριδούλα, Γερογιάννη Γεωργία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Σελίδες: 15-23

Kατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας παροχής πληροφόρησης ασθενών, η οποία σχετίζεται με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά στη διάγνωση και έκβαση της νόσου. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την παροχή πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Ένα Νοσοκομείο, Ένα Έγγραφο, Χίλια Εξακόσια Χιλιόμετρα

Ζάντζος A.Ιωάννης, Λεβέντης Νικόλαος

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Σελίδες: 24-39

Εισαγωγή : Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθημερινά, γίνεται αναφορά της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού χρησιμοποιώντας ένα μη προβλεπόμενο έντυπο. Η αναφορά αποσκοπεί στον έλεγχο αδειών των υπαλλήλων και διεκπεραιώνεται με την φυσική μεταφορά του εντύπου από τα διάφορα τμήματα προς την αρμόδια, οργανική μονάδα. Σκοπός : Αποτίμηση επιπτώσεων από την υιοθέτηση του ad hoc εγγράφου και

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses