Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Στεφανίδου Σπυριδούλα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

H ανάγκη της πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Kατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας παροχής πληροφόρησης ασθενών, η οποία σχετίζεται με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά στη διάγνωση και έκβαση της νόσου. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την παροχή πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses