Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κυλούδης Παναγιώτης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Οι δαπάνες υγείας στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Εισαγωγή: Είναι γεγονός ότι οι δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς την τελευταία δεκαετία και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την αύξηση ως αδικαιολόγητη και επιζήμια τόσο για την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, όσο και για τα οικονομικά συστήματα. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του τρόπου χρηματοδότησης του υγειονομικού συστήματος της Ελλάδας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses