Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Γερογιάννη Γεωργία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

EVALUATION OF FATIGUE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Background: Fatigue consists the most common symptom that experience patients with heart failure.   Objective: of the study was to explore factors associated with fatigue in hospitalized patients with heart failure.   Methods : In the present study, 60 hospitalized patients were enrolled. Data collection was performed by the method of the interview using

H ανάγκη της πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Kατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας παροχής πληροφόρησης ασθενών, η οποία σχετίζεται με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά στη διάγνωση και έκβαση της νόσου. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την παροχή πληροφόρησης νοσηλευομένων ασθενών. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses