Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ζάντζος A.Ιωάννης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

Ένα Νοσοκομείο, Ένα Έγγραφο, Χίλια Εξακόσια Χιλιόμετρα
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Εισαγωγή : Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθημερινά, γίνεται αναφορά της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού χρησιμοποιώντας ένα μη προβλεπόμενο έντυπο. Η αναφορά αποσκοπεί στον έλεγχο αδειών των υπαλλήλων και διεκπεραιώνεται με την φυσική μεταφορά του εντύπου από τα διάφορα τμήματα προς την αρμόδια, οργανική μονάδα. Σκοπός : Αποτίμηση επιπτώσεων από την υιοθέτηση του ad hoc εγγράφου και ανάδειξη

Το χειρουργείο σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών. Σχέδιο Περσέας
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013
Εισαγωγή: Για κάθε νοσοκομείο υφίσταται η πιθανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων που εκφεύγουν της συνήθους λειτουργίας του, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα και σεισμός. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση ειδικών οδηγιών για την αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής.  Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε ανασκόπηση της σχετικής

Τροποποίηση Οργανισμού Λειτουργίας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων: Αναγκαιότητα ή Πλεονασμός;
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Εισαγωγή: Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, αποτελεί οικονομικό οργανισμό: χρησιμοποιεί εισροές για να παράγει εκροές. Δυστυχώς, ο περιορισμός πόρων ισχύει και για τους υγειονομικούς σχηματισμούς. Το 2006, ο οργανισμός λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (ΓΝΤ) τροποποιήθηκε, επιφέροντας σημαντική αύξηση κλινών (320) με ταυτόχρονη μετεγκατάσταση σε νέες, κατά πολύ μεγαλύτερες, κτιριακές εγκαταστάσεις.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses