Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015 Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Σελίδες: 93-94

Τα τελευταία χρόνια, η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική έχει αποσπάσει την προσοχή στο χώρο των επαγγελματιών υγείας, στο ευρύτερο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής συνεργασίας. Η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική συνεχώς βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και ευκαιρίες της σύγχρονης τεχνολογίας. Η παροχή ποιοτικής φροντίδας και ασφάλειας των ασθενών και η πρόληψη λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου απαιτεί

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τσίου Χρυσούλα, Πλακάς Σωτήριος

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Σελίδες: 95-105

Εισαγωγή. Όταν ένα μέλος μιας οικογένειας υποβάλλεται σε εγχείρηση, συνήθως, οι πλησιέστεροι συγγενείς συγκεντρώνονται έξω από το χειρουργείο όπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που περιβάλλει κάθε επέμβαση, βιώνουν κατά τη διάρκεια της αναμονής έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, ανησυχία και έντονο άγχος για την έκβαση της εγχείρησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μπαλάσκα Δήμητρα, Μπιτσώρη Ζωή

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Σελίδες: 106-120

O ι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την επάρκεια των εγκαταστάσεων, των υλικών και του προσωπικού, την παροχή φροντίδας και τους τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητάς της, όπως επίσης και τα αποτελέσματα για το χρήστη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ικανοποίησή του, οι μεταβολές στην κατάσταση της υγείας του, η ενημέρωσή του και οι δείκτες

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

BIRTH RELATED TRAUMATIC BRAIN INJURY - NURSING INTERVENTIONS

Κοκολάκης Μιχαήλ, Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Σελίδες: 121-137

Introduction: Traumatic brain injury is a major cause of serious harm and death in newborn infants. The injury affects not only the infant but also impacts heavily on close relatives. They also will need professional assistance. Caring for infant patients with traumatic brain injury is perhaps the most difficult of many professional challenges for nursing staff, requiring both technical and skills

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Νάνου Χριστίνα, Γουρουντή Κλεάνθη, Παλάσκα Ερμιόνη, Mαλλίδου Αναστασία, Σαραντάκη Αντιγόνη

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Σελίδες: 138-151

Εισαγωγή : Το πολύ χαμηλό ποσοστό των μαιών σε κλειστές πτέρυγες στα ελληνικά νοσοκομεία σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αγχωτικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Σκοπός : ήταν να διερευνήσει το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) που βιώνουν οι μαίες που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.)

Βασάλος Κωνσταντίνος

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Σελίδες: 152-164

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη οικονομετρικών τεχνικών, τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας, αφού διευκολύνει στην κατανόηση του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί υγείας ώστε να ληφθούν αποφάσεις για να βελτιωθεί η απόδοσή τους ενώ η αποτίμηση της αποδοτικότητας των οργανισμών υγείας συνεισφέρει στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος. Η εργασία περιελάμβανε

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses