Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.)

Κωνσταντίνος Βασάλος


Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 152-164

DOI: 10.5281/zenodo.44231

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη οικονομετρικών τεχνικών, τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας, αφού διευκολύνει στην κατανόηση του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί υγείας ώστε να ληφθούν αποφάσεις για να βελτιωθεί η απόδοσή τους ενώ η αποτίμηση της αποδοτικότητας των οργανισμών υγείας συνεισφέρει στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος. Η εργασία περιελάμβανε αναζήτηση σε ελληνικές και διεθνής ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αναφέρονταν στις λέξεις κλειδιά: οικονομετρία και υγεία, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Υγείας, decision-making unit, data envelopment analysis, Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από την βιβλιογραφία βρέθηκε ότι, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης οικονομετρικών τεχνικών που να εστιάζουν στην υφιστάμενη αποδοτικότητα των μονάδων υγείας, τη διοικητική λήψη απόφασης στο σύστημα υγείας, την επιλογή αποτελεσματικών υγειονομικών παρεμβάσεων, τον προγραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την αποδοχή διοικητικής μεταρρύθμισης στην υγεία. H οικονομετρία καλείται να εκτιμήσει την αποδοχή εκ μέρους της κοινής γνώμης μεταρρυθμίσεων, όπως εκείνη του Π.Ε.Δ.Υ., που επιχειρούνται στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας. Η οικονομετρία παράγει πληροφόρηση για τα στελέχη ώστε να επιλέξουν τη βέλτιστη εφικτή στρατηγική σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο για την μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Συνεισφέρει στην οικονομική αξιολόγηση, εντοπίζει τους παράγοντες που σχετίζονται με την αύξουσα τάση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, ενώπροετοιμάζει τις διοικήσεις κατάλληλα για μελλοντικά σχέδια δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses