Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2022

Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2022Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2022

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Χαλιαμάλιας Τιμολέων, Αδαμακίδου Θεοδούλα

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 225-235

Εισαγωγή: Η συμπόνια κι η ενσυναίσθηση στην ανθρωπιστική δράση κατέχουν έναν πρωταρχικό και μοναδικό ρόλο. Σε μια ανθρωπιστική αποστολή ένας επαγγελματίας υγείας καλείται να ανταπεξέλθει σε ιδιαίτερες συνθήκες και να εργαστεί σε ένα ασταθές και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει τον ανθρωπιστικό χώρο ως χώρο εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Μεταξούλη Κωνσταντίνα, Μάργαρη Νικολέττα

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 236-244

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας των νευρολογικών νοσημάτων τα οποία αποτελούν τη συχνότερη αιτία αναπηρίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα προτείνονται από τους ερευνητές κατευθυντήριες αρχές υγιεινής διατροφής που προσπαθούν να συμβάλλουν στον περιορισμό και την αντιμετώπιση των νευρολογικών διαταραχών, αναζητώντας το μέγιστο όφελος. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID 19. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ.

Πετρής Ανδρέας, Αποστολάκης Ιωάννης, Σαράφης Παύλος

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 245-256

Εισαγωγή: Η νέα νόσος covid 19 από την ημέρα που ανακηρύχτηκε ως πανδημία (Μάρτιος του 2020) έως και  σήμερα διαφοροποίησε σημαντικά το χάρτη των υγειονομικών ανισοτήτων σε όλη την υφήλιο. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και το κράτος πρόνοιας εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρούς κλυδωνισμούς. Σκοπός: Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τις επιπτώσεις που υπέστησαν οι τομείς της κοινωνικής

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Θεοδωρίδου Ελένη, Ευαγγέλου Ελένη, Φασόη Γεωργία, Κελέση Μάρθα

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 257-270

Εισαγωγή: Το περιβάλλον επαγγελματικής πρακτικής σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας επηρεάζει την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των εργασιακών συνθηκών των νοσηλευτών με την  έκβαση των ασθενών. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε  συστηματική  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  στις διεθνείς βάσεις  ηλεκτρονικών  δεδομένων  PubMed,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Ευαγγελάτου Δήμητρα, Βλάχου Ευγενία, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 271-287

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των ασθενών, ενώ σημαντικό είναι και το αντίκτυπο που έχει στους γονείς των παιδιών που πάσχουν. Σκοπός: Η διερεύνηση των στρατηγικών αντιμετώπισης που υιοθετούν οι γονείς των παιδιών με ΣΔτ1 προκειμένου να αντιμετωπίσουν

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Περηφάνου Όλγα, Κελέση Μάρθα, Πολυκανδριώτη Μαρία, Βασιλόπουλος Γεώργιος

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 288-303

H ενζυματική απομάκρυνση των ιστικών νεκρώσεων αποτελεί σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στην επιτάχυνση της επούλωσης ενός χρόνιου τραύματος ή έλκους. Σκοπός της παρούσης συστηματικής ανασκόπησης  ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ενζυματικής απομάκρυνσης των ιστικών νεκρώσεων στην επούλωση των ελκών διαβητικής αιτιολογίας. Μεθοδολογία: Αναζητήθηκε η σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΆΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Ongün Pınar, Seyhan Ak Ezgi, SAHIN KOZE Burcak

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 304-317

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση  των επιπέδων άγχους των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης ήταν 320 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο και το δείγμα αποτελούνταν από 175 ασθενείς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Τhe Coronavirus Anxiety

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Γραβάνη Σοφία , Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 317-326

Εισαγωγή: Ο Παγκόμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιγράφει τον επιπολασμό της παχυσαρκίας ως «παγκόσμια επιδημία» που αφορά στον πληθυσμό των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών, όλων των κοινωνικο-οικονομικών και ηλικιακών ομάδων. Σκοπός: Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών παχύσαρκων ασθενών υποβαλλόμενων σε χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 100 παχύσαρκοι ασθενείς

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19) ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τσιάντα Ευαγγελία , Κουτελέκος Ιωάννης, Παρασκευοπούλου Σταυρούλα

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Σελίδες: 327-340

Εισαγωγή: Η τρέχουσα πανδημία της νέας νόσου του Κορωνιού έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία και φόβο ανάμεσα στον πληθυσμό των ηλικιωμένων παγκοσμίως, οι οποίοι αποτελούν τον πλέον ευάλωτο πληθυσμό που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.  Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η πανδημία του COVID-19 στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής των

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
Σελίδες: Επόμενη »
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses