Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 221-224

DOI: 10.5281/zenodo.7771362

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses