Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 4 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019

Τεύχος 4 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019Τεύχος 4 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 223-237

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, διαταράσσει τη σκέψη, τη συμπεριφορά αλλά και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με το γνωσιακό και αξιολογικό μοντέλο προσέγγισης των καταθλιπτικών διαταραχών με έμφαση την προαγωγή ψυχικής υγείας και την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μπρέντα Γεωργία, Ρόμπολας Περικλής

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Σελίδες: 238-254

Εισαγωγή: Η μακροχρόνια φροντίδα συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε άτομα που χρειάζονται τη βοήθεια των άλλων για τη διεκπεραίωση βασικών αλλά και δευτερευόντων καθημερινών δραστηριοτήτων, λόγω σωματικής ή ψυχικής αναπηρίας, κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης χρονικής περιόδου. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού λόγω της σταθερά

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Διγώνης Στέφανος

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Σελίδες: 255-269

Εισαγωγή: Τα συστήματα υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL) ασθενών αναπτύχθηκαν για εξατομικευμένες, προσαρμοστικές και προληπτικές απαιτήσεις, που απαιτούν υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, η χρηστικότητα, η ασφάλεια, και η ακρίβεια. Σκοπός: Η διερεύνηση της χρήσης προγραμμάτων υποβοηθούμενης διαβίωσης.   Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

EΠΙΛΗΨΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρούσσος Σπυρίδων, Καστός Δημήτριος, Κουτελέκος Ιωάννης, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Καπάδοχος Θεόδωρος, Καλογιάννη Αντωνία, Δούσης Ευάγγελος

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 270-282

Η επιληψία είναι μια από τις πιο συχνές νευρολογικές διαταραχές με παγκόσμιο επιπολασμό 0,6%-1,2%. Αποτελεί σοβαρή νευρολογική διαταραχή που σχετίζεται με κοινωνικό στίγμα, ψυχιατρική συννοσηρότητα και υψηλό οικονομικό κόστος. Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ενήλικων  ατόμων που έχουν διαγνωστεί με επιληψία. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses