Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡHΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ιωάννης Κουτελέκος


Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 219-222

DOI: 10.5281/zenodo.3692411

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses