Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 1 Ιανουαρίου-Απριλίου 2016

Τεύχος 1 Ιανουαρίου-Απριλίου 2016

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΕΠΙΚΥΡΩΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/EC

Πουλής Δημήτρης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 1-3

Normal 0 false false false EL JA X-NONE Ο Ελληνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ) από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου(E.O.R.N.A), υιοθέτησε την

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΆΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κόντι Παναγιώτα

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 4-11

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η συχνότητα εμφάνισης του σακχαρώδη διαβήτη και των σχετιζόμενων επιπλοκών, παρά την πρόοδο στη διάγνωση και τη θεραπεία, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν να διερευνηθεί το άγχος και η κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, τύπου ΙΙ. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Δημογέροντας Γεώργιος, Μπαλάσκα Δήμητρα, Μπιτσώρη Ζωή

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 12-22

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση των χειρουργικών υπηρεσιών υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία συνεχώς αυξάνει ενώ αντιθέτως οι διαθέσιμοι πόροι συνεχώς μειώνονται. Η απαιτούμενη λειτουργική αναδιάρθρωση των Νοσοκομείων μπορεί να σημαίνει την εφαρμογή οικονομικότερων λύσεων όπως είναι η ανάπτυξη του Χειρουργείου Μιας Ημέρας (ΧΜΗ). Το έργο αυτό καλείται να επωμιστεί ο Διοικητής κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου ο

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Αγαπίου Μαρία, Χαραλάμπους Μαριάννα, Τάλιας Μιχάλης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 23-35

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν βασικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην παγκόσμια κοινότητα και οξύ πρόβλημα κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας στον ελλαδικό χώρο. Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επιδημιολογική επιτήρηση και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, όπως αυτή έχει μελετηθεί στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Υλικό και μέθοδος :

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΦΚ) ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Πρεβύζη Ευαγγελία, Παυλοπούλου Σοφία

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 36-44

Εισαγωγή: Η ανάγκη αγγειακής προσπέλασης για την διεξαγωγή της Αιμοκάθαρσης, οδηγεί στην χρήση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων (ΚΦΚ). Η χρήση ΚΦΚ σχετίζεται με λοιμώξεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η νοσηλευτική φροντίδα κατέχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων από τους ΚΦΚ. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της νοσηλευτικής φροντίδας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Τσιάντη Ελένη, Ζούγκου Θεώνη, Ροζενμπεργκ Θεόφιλος

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Σελίδες: 45-62

Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, αυξάνοντας τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, παρατείνοντας παράλληλα χρόνο νοσηλείας και αυξάνοντας το κόστος. Μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μείωσης του προβλήματος, είναι η εφαρμογή πρωτοκόλλων. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες έρευνες αξιολόγησης των παρεχόμενων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses