Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Πουλής Δημήτρης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

PERMANENT CARDIAC PACEMAKER
Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018
0 0 1 500 2855 TEI 23 6 3349 14.0 Normal 0 false false false EL JA X-NONE

Εκπαίδευση Ασθενών
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΚΥΡΩΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/EC
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Normal 0 false false false EL JA X-NONE Ο Ελληνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ) από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου(E.O.R.N.A), υιοθέτησε την κοινή δήλωση

Σύγκριση Της Εργασιακής Ικανοποίησης Και Εργασιακού Στρες Του Προσωπικού Χειρουργείων Σε Σχέση Με Το Φορέα Απασχόλησης (Δημόσια-Ιδιωτικά)
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Με αυτή την έρευνα προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε, συγκρίνοντας δυο κατεξοχήν διαφορετικούς χώρους όπως είναι τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τις διαφορές σε σχέση με το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης και τις στρεσσογόνες συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο των Ελληνικών χειρουργείων. Θεωρήσαμε ότι η σχέση εργασίας(μονιμότητα δημόσιου-συμβάσεις χρόνου ιδιωτικού

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses