Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Σύγκριση Της Εργασιακής Ικανοποίησης Και Εργασιακού Στρες Του Προσωπικού Χειρουργείων Σε Σχέση Με Το Φορέα Απασχόλησης (Δημόσια-Ιδιωτικά)

Δημήτρης Πουλής


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Συγγραφέας:

Σελίδες: 32-36

Περίληψη:

Με αυτή την έρευνα προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε, συγκρίνοντας δυο κατεξοχήν διαφορετικούς χώρους όπως είναι τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τις διαφορές σε σχέση με το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης και τις στρεσσογόνες συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο των Ελληνικών χειρουργείων.

Θεωρήσαμε ότι η σχέση εργασίας(μονιμότητα δημόσιου-συμβάσεις χρόνου ιδιωτικού τομέα) επηρεάζει σημαντικά το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης αλλά και την επίδραση του στρες στους εργαζόμενους.

Τέλος οι νοσηλευτές του Ιδιωτικού τομέα παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή επαγγελματική αυτοεκτίμηση για την εργασία τους και δηλώνουν ότι θα την άλλαζαν για οικονομικούς λόγους επί το πλείστον.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses