Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Τεύχος 2 Απρίλιος - Ιούνιος 2021Τεύχος 2 Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Δούκη Σταματίνα, Κουτελέκος Ιωάννης

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 119-130

Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι μία χρόνια ψυχική διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη σκέψη, στην αντίληψη, στη διάθεση και στη συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνυπάρχει έκπτωση της λειτουργικότητας με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ανικανότητα και απαιτείται δια βίου φροντίδα που επιβαρύνει σημαντικά την οικογένεια και τη Δημόσια Υγεία.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καλλίνη Ελένη - Άννα, Μαντασιάν Γκαγιάνε, Περδικοπούλου Θεοδοσία, Φραγκιαδούλη Μαρία, Κουρκούτα Λαμπρινή

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 131-147

Εισαγωγή: Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στο χώρο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει στραφεί προς τους φοιτητές ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς αυτοί αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής στα περιστατικά. Σκοπός: Ο σκοπός της

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Μιχαηλίδου Αθανασία, Κουτελέκος Ιωάννης, Δούσης Ευάγγελος

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 148-158

Εισαγωγή: Η χημειοθεραπεία αποτελεί μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για τα παιδιά με λευχαιμία. Παρόλα αυτά οι επιπλοκές της είναι πολλαπλές και μεταξύ αυτών και η στοματίτιδα, που επιδρά αρνητικά στη θεραπεία, στη φροντίδα και στην κατάσταση της υγείας των παιδιών.Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση των νοσηλευτικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγόμενης από τη χημειοθεραπεία

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΔΑΦΝI

Καρβούνη Λουκία, Αδαμακίδου Θεοδούλα, Μαντζώρου Μαριάννα, Φασόη Γεωργία, Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 177-192

Εισαγωγή: Η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας που απασχολούνται σε κοινοτικές δομές συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους στην εργασία και τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τις εξατομικευμένες ανάγκες των ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικο-δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών καθώς και του επιπέδου

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

EXPLORING WOMEN’S EXPERIENCES AFTER BREAST CANCER DIAGNOSIS. A QUALITATIVE STUDY

Βαρδαραμάτου Φωτεινή, Τσεσμελή Αλεξία, Κουκούλη Σοφία, Ροβίθης Μιχάλης, Μουδάτσου Μαρία, Σταυροπούλου Αρετή

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 193-207

Introduction: Breast cancer diagnosis brings to women’s life massive change that lead to a plethora of emotions such as uncertainty, fear of disease progression and inability to adjust to the new situation. These appear to play a pivotal role in life and reintegration for women who are diagnosed with breast cancer. Aim: To explore the experience of women who were diagnosed with breast cancer. Methods:

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Τσιώκα Αθανασία, Καμπά Ευρυδίκη , Αδαμακίδου Θεοδούλα, Αποστολάρα Παρασκευή

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 208-219

Εισαγωγή: Oι γονείς των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωής τους. Σκοπός: Η διερεύνηση του υποκειμενικού βιώματος και των δυσκολιών που βιώνουν στο σπίτι οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Υλικό και Μέθοδος: Ποιοτική έρευνα με δείγμα αποτελούμενο από 6 γονείς, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Αθηνών. Η συλλογή

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses