Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Τεύχος 2 Απρίλιος - Ιούνιος 2021Τεύχος 2 Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 119-130

Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι μία χρόνια ψυχική διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη σκέψη, στην αντίληψη, στη διάθεση και στη συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνυπάρχει έκπτωση της λειτουργικότητας με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ανικανότητα και απαιτείται δια βίου φροντίδα που επιβαρύνει σημαντικά την οικογένεια και τη Δημόσια Υγεία.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 131-147

Εισαγωγή: Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στο χώρο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει στραφεί προς τους φοιτητές ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς αυτοί αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής στα περιστατικά. Σκοπός: Ο σκοπός της

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 148-158

Εισαγωγή: Η χημειοθεραπεία αποτελεί μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για τα παιδιά με λευχαιμία. Παρόλα αυτά οι επιπλοκές της είναι πολλαπλές και μεταξύ αυτών και η στοματίτιδα, που επιδρά αρνητικά στη θεραπεία, στη φροντίδα και στην κατάσταση της υγείας των παιδιών.Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση των νοσηλευτικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγόμενης από τη χημειοθεραπεία

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α ΔΑΦΝI

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 177-192

Εισαγωγή: Η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας που απασχολούνται σε κοινοτικές δομές συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους στην εργασία και τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τις εξατομικευμένες ανάγκες των ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικο-δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών καθώς και του επιπέδου

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 193-207

Εισαγωγή: Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού φέρνει στη ζωή των γυναικών σημαντικές αλλαγές που οδηγούν σε πληθώρα συναισθημάτων όπως η αβεβαιότητα, ο φόβος της εξέλιξης της νόσου και η αδυναμία προσαρμογής στη νέα κατάσταση. Αυτά φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Σκοπός: Να διερευνήσει την εμπειρία των γυναικών που

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Σελίδες: 208-219

Εισαγωγή: Oι γονείς των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωής τους. Σκοπός: Η διερεύνηση του υποκειμενικού βιώματος και των δυσκολιών που βιώνουν στο σπίτι οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Υλικό και Μέθοδος: Ποιοτική έρευνα με δείγμα αποτελούμενο από 6 γονείς, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Αθηνών. Η συλλογή

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses