Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μουδάτσου Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

EXPLORING WOMEN’S EXPERIENCES AFTER BREAST CANCER DIAGNOSIS. A QUALITATIVE STUDY
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
Introduction: Breast cancer diagnosis brings to women’s life massive change that lead to a plethora of emotions such as uncertainty, fear of disease progression and inability to adjust to the new situation. These appear to play a pivotal role in life and reintegration for women who are diagnosed with breast cancer. Aim: To explore the experience of women who were diagnosed with breast cancer. Methods:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses