Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

EXAMINATION OF THE RECOVERY PROCESS OF CHILDREN AFTER SURGERY

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος Δημοσίευσης:

2021

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 168-176

DOI: 10.5281/zenodo.5651566

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses