Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

EXAMINATION OF THE RECOVERY PROCESS OF CHILDREN AFTER SURGERY

Eda DOLGUN, Burcak SAHIN KOZE, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Meltem POLAT, Birsen EROGLU, Ayse ISLAMOGLU, Mustafa Orkan ERGUN


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 168-176

DOI: 10.5281/zenodo.5651566

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses