Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Μάϊος-Αύγουστος 2017

Τεύχος 2 Μάϊος-Αύγουστος 2017Τεύχος 2 Μάϊος-Αύγουστος 2017

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Κουτελέκος Ιωάννης

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Σελίδες: 66-69

Η εφαρμογή της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας για τους χειρουργημένους ασθενείς. Γι΄αυτό απαραίτητο είναι να υπάρχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στους Νοσηλευτές που εργάζονται στο περιεγχειρητικό περιβάλλον, αφού είναι εκείνοι που παρέχουν και προασπίζονται τη δημόσια ασφάλεια των ασθενών τους.1,2

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON

Μόνιος Αλέξανδρος, Κουρκούτα Λαμπρινή

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Σελίδες: 69-75

Εισαγωγή: Οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν για τους ασθενείς με τη νόσο του Πάρκινσον, κομμάτι της προοδευτικά επιδεινούμενης πορείας αυτής. Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκοπικής μελέτης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με τις διαταραχές του ύπνου σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον και την αντιμετώπιση αυτών. Μεθοδολογία : Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν άρθρα σχετικά με το θέμα που

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Μαλλιαρού Μαρία, Καραθανάση Κωνσταντινιά

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Σελίδες: 76-83

Το χειρουργείο αποτελεί ίσως το απαιτητικότερο λειτουργικό τμήμα του νοσοκομείου με εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον. Είναι ένας χώρος εξαιρετικά πολύπλοκος τόσο εξαιτίας της νέας τεχνολογίας, όσο και του προσωπικού και τελικά της οργάνωσής του. Το χειρουργείο είναι ένα περιβάλλον εργασίας με ιδιαίτερες συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα κινδύνων. Αυτοί μπορεί να είναι η

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

H ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Δημογέροντας Γεώργιος, Μπαλάσκα Δήμητρα, Μπιτσώρη Ζωή

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Σελίδες: 84-95

Τα τελευταία χρόνια τα DRGs (Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες) κυριαρχούν ως μέθοδος αποζημίωσης των νοσοκομειακών δαπανών παγκοσμίως. Σχετικά πρόσφατα (2012) αυτή η μέθοδος εισήχθη και στην Ελλάδα με τη μορφή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εφαρμογής των ΚΕΝ στη βιωσιμότητα των Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων και

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

Αντωνάκου Αριάδνη, Καλεμικεράκης Ιωάννης, Χαρχαρίδου Μαρία, Βασιλόπουλος Γεώργιος

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Σελίδες: 96-106

Εισαγωγή: Η θεραπεία των τραυμάτων με την εφαρμογή αρνητικής πίεσης ( Negative Pressure Wound Therapy)  χρησιμοποιείται από τους ειδικούς για τη θεραπεία των ανοιχτών τραυμάτων για πάνω από ένα αιώνα. Σκοπός:Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αρνητικής πίεσης στη θεραπεία των ελκών και του διαβητικού ποδιού. Μεθοδολογία:Πρόκειται για μελέτη

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Μαμουρέλη Aγγελική, Μπαμπάτσικου Φωτούλα, Φλεβάρη Παναγιώτα, Λευθεριώτης Διονύσιος, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ, Πολυκανδριώτη Μαρία

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Σελίδες: 107-123

Σκοπός : Η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη ασθενών με μόνιμο βηματοδότη καρδιάς. Υλικό και Μέθοδος : Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν 230 ασθενείς με βηματοδότηπου προσέρχονταν για έλεγχο σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου. Για τησυλλογή των δεδομένων συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε τα χαρακτηριστικά των ασθενών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses