Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Μαρία Μαλλιαρού, Κωνσταντινιά Καραθανάση


Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 76-83

DOI: 10.5281/zenodo.1019537

Περίληψη:

Το χειρουργείο αποτελεί ίσως το απαιτητικότερο λειτουργικό τμήμα του νοσοκομείου με εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον. Είναι ένας χώρος εξαιρετικά πολύπλοκος τόσο εξαιτίας της νέας τεχνολογίας, όσο και του προσωπικού και τελικά της οργάνωσής του. Το χειρουργείο είναι ένα περιβάλλον εργασίας με ιδιαίτερες συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα κινδύνων. Αυτοί μπορεί να είναι η έκθεση σε χημικές ουσίες (κυρίως αντισηπτικά- απολυμαντικά, αέρια αναισθησίας), η έκθεση σε βιολογικούς κινδύνους (διαχείριση μολυσματικών απόβλητων, διαχείριση αιχμηρών), έκθεση σε ηλεκτρολογικούς κινδύνους από την χρήση των διαφορετικών μηχανημάτων, έκθεση σε εργονομικούς κινδύνους (ορθοστασία, χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, χειρισμοί ασθενών). Στο χειρουργείο πρέπει πάντα να εφαρμόζονται προγράμματα πρόληψης ατυχημάτων και να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης για αποφυγή σε έκθεση σε αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων, την ορθή διαχείριση των απολυμαντικών, την εργονομική διαχείριση της εργασίας τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses