Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Μάίος-Αύγουστος 2015

Τεύχος 2 Μάίος-Αύγουστος 2015 Τεύχος 2 Μάίος-Αύγουστος 2015

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κουτελέκος Ιωάννης

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Σελίδες: 47-49

Η συμβουλευτική Ψυχολογία προάγει τη δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, δίνοντας έμφαση στις συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες καθώς και σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη υγεία, ευεξία των ατόμων που την αποζητούν. Κατά αυτό τον τρόπο η Συμβουλευτική αποτελεί μέρος του επαγγελματικού ρόλου των Νοσηλευτών και απαραίτητη προϋπόθεση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ταχτσόγλου Κυριακή, Ηλιάδης Χρήστος

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σελίδες: 50-57

Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής ως πολυδιάστατο φαινόμενο εμπεριέχει τόσο τους αντικειμενικούς και κοινωνικούς δείκτες της ανθρώπινης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, όσο και τους υποκειμενικούς και ατομικούς δείκτες της σωματικής και ψυχοκοινωνικής ευεξίας. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων του σακχαρώδη διαβήτη στη ποιότητα ζωής των ασθενών.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Κουρκούτα Λαμπρινή, Προδρομίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Δημήτριος

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σελίδες: 58-65

Το βρογχικό άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος τ o υ αναπνευστικού συστήματος. Απασχολεί τους επαγγελματίες υγείας, παρά την αλματώδη πρόοδο της επιστήμης της υγείας, της φαρμακολογίας καθώς και της τεχνολογίας γενικότερα. Το ζητούμενο στη θεραπεία του βρογχικού άσθματος είναι οι εύστοχες παρεμβάσεις, η πρόληψη από τους εκλυτικούς παράγοντες και η μείωση των συμπτωμάτων. Στη θεραπεία της νόσου

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (BULLYING)

Μπακάλης Βησσαρίων

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σελίδες: 66-72

  Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών αποτελεί θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ορίζεται ως 'οι επανειλημμένες και επίμονες αρνητικές πράξεις προς ένα ή περισσότερα άτομα στο χώρο εργασίας' και πιο συγκεκριμένα αποτελεί πράξη σκόπιμη και συνεχής και όχι μεμονωμένα γεγονότα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών. Μεθοδολογία:

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ VERBAL ABUSE SCALE (VAS- GR)

Μαλλιαρού Μαρία, Καραθανάση Κωνσταντινιά, Σαράφης Παύλος, Κουτελέκος Ιωάννης, Πρεζεράκος Παναγιώτης, Ζυγά Σοφία

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σελίδες: 73-82

Η λεκτική βία στον εργασιακό χώρο, αποτελεί μια πραγματικότητα με ποικίλες και πολλαπλές συνέπειες στον ψυχισμό των εργαζομένων και εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση άνισης εξουσίας, ως παράγοντας διατήρησης της δυσαναλογίας της εξουσίας του «υβριστή» προς τον κακοποιηθέντα. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αξιόπιστου και έγκυρου διεθνούς

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET

Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος, Κατζιλιέρη Χριστίνα

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σελίδες: 83-92

Εισαγωγή: Τα συστήματα ταξινόμησης της νοσηλευτικής ορολογίας, παρέχοντας έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στους νοσηλευτές, συμβάλλουν στον καθορισμό τυποποιημένων σχεδίων, νοσηλευτικής φροντίδας βασισμένης σε ενδείξεις. Σκοπός:

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses