Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Σαράφης Παύλος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

Διερεύνηση εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας στο χειρουργείο
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012
Εισαγωγή: Ίσως το απαιτητικότερο τμήμα του νοσοκομείου, το χειρουργείο είναι ένας χώρος εξαιρετικά αγχώδης, στελεχωμένος με προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθεί στις καθημερινές προκλήσεις. Σε μια εποχή που διεθνώς υπάρχει η ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας (λόγω προβλημάτων οργάνωσης και ανάγκης μείωσης του κόστους), ο στόχος της ποιοτικής

ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή: Το κράτος πρόνοιας χαρακτηρίζεται από διευρυμένη κοινωνική λειτουργία και στοχεύει στην ευημερία των πολιτών του. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του. Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τυπολογίες του κράτους πρόνοιας και η πρόταση πολιτικών υγείας για την άρση των υγειονομικών ανισοτήτων. Μεθοδολογία: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς βάσεις

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ VERBAL ABUSE SCALE (VAS- GR)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015
Η λεκτική βία στον εργασιακό χώρο, αποτελεί μια πραγματικότητα με ποικίλες και πολλαπλές συνέπειες στον ψυχισμό των εργαζομένων και εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση άνισης εξουσίας, ως παράγοντας διατήρησης της δυσαναλογίας της εξουσίας του «υβριστή» προς τον κακοποιηθέντα. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αξιόπιστου και έγκυρου διεθνούς

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID 19. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ.
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Η νέα νόσος covid 19 από την ημέρα που ανακηρύχτηκε ως πανδημία (Μάρτιος του 2020) έως και  σήμερα διαφοροποίησε σημαντικά το χάρτη των υγειονομικών ανισοτήτων σε όλη την υφήλιο. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και το κράτος πρόνοιας εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρούς κλυδωνισμούς. Σκοπός: Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τις επιπτώσεις που υπέστησαν οι τομείς της κοινωνικής προστασίας,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses