Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κουτελέκος Ιωάννης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 27 αποτελέσματα:

AN INVESTIGATION OF DEPRESSION IN GREEK THALASSAEMIC TEENAGERS
Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018
Objective: To explore characteristics of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, associated with the possibility of developing depression. Material and methods: Study sample consisted of 74 thalassaemic teenagers. Data collection was conducted using the "Children Depression Inventory” (CDI) and a questionnaire on teenage thalassaemic patients’ characteristics (socio-demographic;

BIRTH RELATED TRAUMATIC BRAIN INJURY - NURSING INTERVENTIONS
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
Introduction: Traumatic brain injury is a major cause of serious harm and death in newborn infants. The injury affects not only the infant but also impacts heavily on close relatives. They also will need professional assistance. Caring for infant patients with traumatic brain injury is perhaps the most difficult of many professional challenges for nursing staff, requiring both technical

EVALUATION OF FATIGUE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Background: Fatigue consists the most common symptom that experience patients with heart failure.   Objective: of the study was to explore factors associated with fatigue in hospitalized patients with heart failure.   Methods : In the present study, 60 hospitalized patients were enrolled. Data collection was performed by the method of the interview using

EXPECTATIONS FOR LIFE AMONG GREEK TEENAGE THALASSAEMICS
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Objective: To investigate expectations for life of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, in association with their characteristics. Material and methods : A total of 74 thalassaemic teenagers participated in the study. Data collection was conducted using the "Multidimensional Expectations Questionnaire for Thalassaemia Major Patients” version for thalassaemic children

PEDIATRIC TRAUMATIC BRAIN INJURY
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Traumatic brain injury is a major cause of serious harm­­ and death in children under the age of 15. The injury affects not only the patient, but also impacts heavily on close relatives. Caring for victims with traumatic brain injury is perhaps the most difficult of many professional challenges for nursing staff, requiring both technical and skills and sensitivity to the needs of

'Αγχος και Χειρουργική Επέμβαση
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012
Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχω που σημαίνει πιέζω σφικτά (κυρίως στο λαιμό), αποπνίγω, στραγγαλίζω. Αποτελεί συνειδητή ανθρώπινη εμπειρία, που ακολουθεί τον άνθρωπο από την εποχή του homo sapiens . Η αντίληψη για το άγχος διαμορφώθηκε από τις επικρατούσες ιδέες της εκάστοτε κοινωνίας. 1-3 Αναλυτικότερα, το άγχος αποτελεί γενικευμένη αντίδραση μεγάλης διάρκειας προς μια άγνωστη αόριστη

Ανάγκες ασθενών
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανάγκες των ασθενών. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στη έννοια των αναγκών των ασθενών. Αποτελέσματα: Ο Abraham Maslow ανέπτυξε τη θεωρία ιεράρχησης των αναγκών που περιλαμβάνει

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Σε παγκόσμια κλίμακα, πάνω από 300 εκατομμύρια ασθενείς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ετησίως 1 και παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των χειρουργημένων ασθενών, καθώς και την επιβίωσή τους. 2,3 Ως απάντηση αυτού χρειάζεται να διερευνηθούν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την περιεγχειρητική περίοδο. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια στη χειρουργική

Εξάρτηση από το κάπνισμα και μέθοδοι αντιμετώπισης
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014
Αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνια ή και οριστική διακοπή του καπνίσματος και θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καπνιστές. Τα υψηλότερα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα επιτυγχάνονται με την εξειδικευμένη ψυχολογική παρέμβαση, τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας και τη συμβουλευτική παραίνεση. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετήσει τα δημογραφικά

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Τα εγκαύματα είναι η ιστική καταστροφή του δέρματος λόγω της επίδρασης κάποιου βλαβερού αιτίου. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναδρομική καταγραφή των χαρακτηριστικών παιδιών που εισήχθησαν λόγω εγκαύματος σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 345 παιδιά με έγκαυμα που προσήλθαν στο τμήμα των επειγόντων

Σελίδες: Επόμενη »

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses